Sökning: "Myrrha"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Myrrha.

 1. 1. Neutronic Analysis of the Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications (MYRRHA) with a Monte Carlo Code SERPENT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Sara Changizi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. CONQUER CORROSION : Key issues of the lead-cooled fast reactor design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Tillämpad kärnfysik

  Författare :Mathias Hareland; [2011]
  Nyckelord :Nuclear power; Generation-IV; lead cooled fast reactor; LFR; corrosion; MAXTHAL; MYRRHA; Lead-bismuth eutectic; LBE;

  Sammanfattning : The lead-cooled fast reactor (LFR) is one of the concepts of the Generation IV reactorsystems. There are some issues that have to be solved before a research orcommercial LFR can be built. LÄS MER