Sökning: "Mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Mytologi.

 1. 1. Klassiskt och nordiskt : fornnordiska motiv i bildkonsten 1775-1855

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Hansson; [2020]
  Nyckelord :Old Norse mythology; iconography; Thor battering the Midgaard serpent; The death of Balder; Näcken and the daughters of Ägir; classicism; the classical tradition; Fornnordisk mytologi; ikonografi; Tors kamp med Midgårdsormen; Balders död; Näcken och Ägirs döttrar; klassicism; den klassiska traditionen;

  Sammanfattning : The subject of this master’s thesis is depictions of Old Norse mythology and related motifs in the visual arts during the period 1775–1855. The main question of this research is how the motifs were visualized and how the depictions are related to the classical tradition. LÄS MER

 2. 2. Konstens fyra element : Att läsa Döden i Venedig i en antropocen tidsepok

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Erik Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Theodor W. Adorno; Thomas Mann; natur; antropocen; dialektik; estetik; upplysning; mytologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the interconnections between art and nature in the context of recent scientific findings which show that planet Earth, due to human enterprises, has transitioned into a new geological epoch called the Anthropocene. The relevance of the German philosopher and music theoretician Theodor W. LÄS MER

 3. 3. Sägner om Oden : Komparation mellan sägner om Oden och nordisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Harald Kjersén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En jämförelse mellan nordisk mytologi och sägner om Oden. ... LÄS MER

 4. 4. Gudars Skymning : Historiografins föränderliga syn på Ragnarök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Mattias Ottenbäck; [2019]
  Nyckelord :Mytologi; mythistoria; historiografi; historieskrivning; Ragnarök; fornnordisk;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och jämför tre historiska studier som skildrat och tolkat den fornnordiska undergångsmyten Ragnarök. De tre studierna är författade av nordiska akademiker mellan år 1849 och 1922. LÄS MER

 5. 5. Det Tvehövdade Monstret : Mytologi mot Posthumanism

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonathan Johansson; Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Parody; Posthumanism; Mythology; Hybrid; Deconstruction.; Parodi; Posthumanism; Mytologi; Hybrid; Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om hur ämnen som parodi, posthumanism och mytologi kan kombineras för att skapa en spelprototyp där dessa tre agerar som pelare, vare sig dessa manifesteras inom narrativet, estetiken eller mekaniken. Med hjälp av parodi som designperspektiv kan man granska ämnen som mytologi och posthumanism, för att skapa något som länkar samman dem. LÄS MER