Sökning: "När ett barn dör"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden När ett barn dör.

 1. 1. Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Meche Holmstedt-Lewis; Malin Schwerdfeger; [2019]
  Nyckelord :barn som anhörig; distriktssköterskans upplevelser; hemsjukvård; palliativ vård; sjuk förälder; distriktssköterskans ansvar; att möta barn;

  Sammanfattning : Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. LÄS MER

 2. 2. Moderns psykiska hälsa efter att hon mist sitt barn intrauterint : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erica Alvarado Vitblom; Annelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Fetal death; Stillbirth; Psychological health; Psychosocial support system; Nurse midwives; Intrauterin fosterdöd; Dödfödsel; Psykisk hälsa; Psykosocialt stödsystem; Barnmorskans roll;

  Sammanfattning : I Sverige föds ungefär 440 barn döda varje år. Intrauterin fosterdöd kan beskrivas som en stilla födsel och definieras som framfödande av barn som saknar livstecken efter 22 fullgångna graviditetsveckor. En förlossning av ett dödfött barn sker på liknande sätt som en förlossning med ett levande barn. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans upplevelse av att inte finna fosterljud i mötet med gravida kvinnor inom barnmorskemottagningen : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Svenningsson; [2018]
  Nyckelord :barnmorskan; upplevelse; auskultation fosterljud; intrauterin fosterdöd; barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Barnmorskans främsta uppgift genom tiderna har varit att stå vid den gravida kvinnans sida genom graviditet och förlossning samt att förmedla trygghet i svåra situationer. En av de rutinmässiga åtgärder som barnmorskan utför inom mödrahälsovården är att avlyssna barnets hjärtljud, så kallad auskultation. LÄS MER

 4. 4. Barn i sorg efter en förälders plötsliga död : En intergrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Blomqvist; Martina Häll; [2018]
  Nyckelord :Child; Parental death; Mental illness; Suffering; Caring Relationship; Barn; Förälders död; Psykisk ohälsa; Lidande; Vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 3 % av alla barn i Sverige drabbas av att en förälder dör innan de fyllt 18 år. Det innebär ca 3500 barn per år och i 600-650 fall av dem sker det plötsligt och oväntat. Barn som närstående glöms ofta bort eller hamnar i skymundan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede - En intervjustudie om meningsfulla handlingar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Hult; Carolina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; meningsfulla handlingar; vård i livets slutskede; barnsjukvård; familj; kvalitativ intervjustudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. LÄS MER