Sökning: "Nära infraröd spektroskopi NIR"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nära infraröd spektroskopi NIR.

 1. 1. Metodutveckling för bestämning av vattenhalten i en frystorkad proteinprodukt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rana Said; [2018]
  Nyckelord :Karl Fischer KF ; Loss on drying LOD ; Vattenhaltsbestämning; Kvantitativ analys; Nära infraröd spektroskopi NIR ; Frystorkning;

  Sammanfattning : Vattenhalten i ett frystorkat proteinläkemedel bestämdes med KF och LOD som är två primära och traditionella metoder som används för bestämning av vattenhalten i produkter inom flera industrier. Istället för KF och LOD, som är tidskrävande och destruktiva, kan den sekundära, snabba och icke-destruktiva metoden NIR användas. LÄS MER

 2. 2. Hyperspektral bildanalys av murbruk från Carcassonnes inre stadsmurar : En studie om applikationen av nära infraröd spektroskopi som en icke-destruktiv metod för klassificering av historiskt murbruk

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Love Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Environmental archaeology; Hyperspectral imaging; NIR-spectroscopy; Nondestructive; Historical mortar; PCA-models; Carcassonne;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and evaluate the application of hyperspectral image analysis as a non-destructive analysis method for historical mortars. This method was applied on 35 sampled mortars in varying sizes and type from the inner walls of the fortified medieval city Carcassonne. LÄS MER

 3. 3. Determination of the Degree of Oxidation in Dialdehyde Cellulose Using Near Infrared Spectroscopy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Carl-Magnus Brandén; [2017]
  Nyckelord :dialdehyde cellulose; DAC; NIR; periodate oxidation; multivariate analysis; degree of oxidation; dialdehydcellulosa; DAC;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work was to investigate possible in-, on- or at-line methods to determine the degree of oxidation in dialdehyde cellulose. Several technologies were reviewed which led to a feasibility study into a possible on-line or at-line method using near infrared spectroscopy for determining the degree of oxidation in wet dialdehyde cellulose. LÄS MER