Sökning: "Näring för äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Näring för äldre.

 1. 1. Molecular detection of luteovirus and polerovirus : in oat, broad bean, soybean and aphids

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Ellen Sköldberg; [2023]
  Nyckelord :barley yellow dwarf virus; bean leafroll virus; RT-PCR; food production; Sweden;

  Sammanfattning : Havre, åkerböna och sojabönor är alla vanliga och viktiga livsmedelsgrödor. De spelar en viktig roll över hela världen när det kommer till både näring och ekonomi. Liksom för de flesta växter kan de drabbas av olika sjukdomar, vilket orsakar ansenliga skördeförluster. Ett stort bekymmer är virusinfektioner i växter. LÄS MER

 2. 2. Mykorrhiza i sandbäddar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Tabell; [2023]
  Nyckelord :odling; symbios; Glomus; Glomeromyceter; arbuskulär mykorrhiza; rotsvampar; sand; Mucoromycotina;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersöka om arbuskulär mykorrhiza förekommer hos Klinta trädgård där perenna växtslag odlas i sandbäddar. Sand är naturligt näringsfattig och ingen gödsling görs på odlingen vilket kan påverka växternas etablering på platsen. LÄS MER

 3. 3. A study of carbon, nitrogen, and biogenic silica concentrations in Cyperus papyrus, the sedge dominating the permanent swamp of the Okavango Delta, Botswana, Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Giulia Lodi; [2022]
  Nyckelord :Okavango Delta; papyrus; total nitrogen; total organic carbon; biogenic silica; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Okawangodeltat är södra Afrikas största våtmark och en av världens minst påverkade våtmarker. Kunskapen om hur våtmarkssystemet fungerar är begränsad, särskilt vad gäller halter av näringsämnen och omsättning av näringsämnen i de dominerande våtmarksväxterna. LÄS MER

 4. 4. Trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder för äldre personer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Bjernulf; Josefine Liss; [2022]
  Nyckelord :inpatient; literature review; older people; pressure ulcer; preventive nursing measures; förebyggande omvårdnadsåtgärder; litteraturöversikt; slutenvård; trycksår; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en vävnadsskada som uppkommer vid tryck samt skjuv och det finns flera kategorier beroende på svårighetsgrad. Det är ett tillstånd som kan orsaka svår smärta och orsaka ett lidande hos patienten. Den mest drabbade patientgruppen inom slutenvården är äldre personer som redan är sköra. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av näringsintaget för äldre boende på ålderdomshem och äldre hemmaboende med hemsjukvård

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Åsa Lönnergård; Anette Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Nordiska näringsrekommendationerna; äldre över 65 år; näringsintag; kostrelaterade följdsjukdomar; livsmedelsteknik; food engineering; Nordic nutritional recommendations; recommended daily nutritional for elderly; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aging of us humans is individual and occurs gradually over a long period of time. Some functions in the body deteriorate and older people often have difficulty for various reasons to get the amount of nutrition they need, so they usually need to divide their diet into more meals distributed during the day. LÄS MER