Sökning: "Näringsbaserade program"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Näringsbaserade program.

  1. 1. Effekten av näringsbaserade program med syfte att förebygga och/eller behandla sår

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Andreas Karlsson; Oliver Rapp; [2018]
    Nyckelord :Näringsbaserade program; sårläkning; kostillskott; omvårdnadåtgärder; kvantitativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många faktorer som påverkar läkningsprocessen. Personer med svårläkta sår upplever ett lidande som negativt påverkar vardagen. Ett tillgodosett energiintag är en viktig faktor för att optimera sårläkningen. Ett näringsbaserat program kan vara ett verktyg för att behandla sår. LÄS MER