Sökning: "Näringsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade ordet Näringsliv.

 1. 1. Kvinnliga toppchefers upplevelser på vägen till toppositioner i svenskt offentligt näringsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Moa Särland; Sara Gehrke; [2020]
  Nyckelord :Glastaket;

  Sammanfattning : Könsfördelningen om anställning mellan män och kvinnor är relativt jämn, dock mer uppdelad gällande vilka yrken män och kvinnor väljer samt att de högre chefstjänsterna är mansdominerade. En teori vilket kan förklara bristen på kvinnliga ledare är den om glastaket vilket innebär att kvinnor, av olika skäl, hindras från att avancera i karriären på grund av det fiktiva glastaket. LÄS MER

 2. 2. E-kronan som inlåningsmedel : Efterfrågan på en digital centralbanksvaluta ur ett SMF-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Mollberg; Victoria Lindbäck; [2020]
  Nyckelord :E-krona; CBDC; inlåning; risk management; prospektteorin; bekvämlighet; SMF;

  Sammanfattning : Till följd av avtagande kontanthantering i samhället och introduktionen av blockkedjeteknik, har Riksbanken sedan 2017 utrett möjligheten att introducera en digital centralbanksvaluta (Ekronan) som ett komplement på betalningsmarknaden. Till skillnad från inlåning i affärsbank, skulle valutan vara fri från kredit- och likviditetsrisk vilket kan agera som riskreducerande verktyg. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Viktor Holfve; [2020]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. LÄS MER

 4. 4. Kommuners möjligheter att främja hållbar konsumtion i näringslivet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ylva Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Sustainable consumption; Municipality; Businesses; Local development; Local governance; Public-private cooperation; Sweden; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background: Today, unsustainable consumption patterns contributes to the increase of climate change and environmental degradation. Objectives: This study intends to increase the understanding of which opportunities local governments, in this study Swedish municipalities, possess to influence and cooperate with local businesses to promote development towards a more sustainable consumption. LÄS MER

 5. 5. Nästa generations dashboard för denna generations näringsliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Edwin Vikström Johansson; Dylan Mäenpää; Justus Karlsson; Oscar Sandberg; Adam Segerros; Johannes Hägerlind; Carl Davidsson; [2020]
  Nyckelord :dashboard; webbapplikation; webb; react; typescript; node;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer behandla det projekt som en grupp på sju personer gjorde i kursen TDDD96 på Linköpings universitet våren 2020. Projektet var att utveckla en webbapplikation som kunde visualisera en översikt av data från olika källor, en så kallad dashboard, åt kunden Skira. LÄS MER