Sökning: "Näringsstruktur"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Näringsstruktur.

 1. 1. Det demokratiska genombrottets effekter på valdeltagandet i Värmland : En undersökning av huruvida näringsstruktur och befolkningsmängd påverkar valdeltagandet

  L2-uppsats,

  Författare :Denny Jansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Snedrekryteringen till högskolan : En studie av skillnader mellan regioner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Benzler; [2013]
  Nyckelord :Kommuner; Snedrekrytering till högskolan; Näringsstruktur; Utlandsfödda invånare;

  Sammanfattning : Snedrekryteringen till högskolan är ett problem, som trots ansträngningar för att minska den, fortfarande kvarstår. Syftet med den här undersökningen är att synliggöra orsaker till skillnaderna som finns mellan Sveriges kommuner i andelen elever som läser vidare på högskola eller universitet. LÄS MER