Sökning: "Näringstäthet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Näringstäthet.

 1. 1. Måltider i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Appelqvist; Michelle Hansen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Näringsrekommendationer; Näringstäthet; Skolmåltider; Vegetarisk;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning ledarskap Nivå: Grundnivå Handledare: Agneta Sjöberg Examinator: Christina Berg Antal sidor: 32 (inklusive bilagor) Termin/år: Vt 2020 Nyckelord: Näringsrekommendationer, Näringstäthet, Skolmåltider,Vegetarisk kost.... LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan och näringstäthet för mjölk och växtbaserade alternativ : – en scoping review

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Karin Karlsson; Amalia Palenius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mjölk är ett livsmedel i fokus till följd av den tilltagande debatten om hållbar mat och vegetabiliska alternativ till animalier. Mjölk är ett näringsrikt livsmedel med en central del i den svenska kosten, och det är därför viktigt att veta hur mjölken förhåller sig till de miljömål som finns. LÄS MER

 3. 3. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av grönsakskorv : Kartläggning av näringsrelaterade utmaningar med vegankost och förbättring av näringstäthet i korv baserad på grönsaker.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Niklas Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människor blir mer och mer medvetna om hur produktion och konsumtion av kött påverkar miljön och folkhälsan. Detta har gjort att vegetariska alternativ till kött blivit alltmer populära och att nya produkter i kategorin utvecklats. Ett företag som nappat på denna trend är Lindvalls Chark AB i Strömsnäsbruk. LÄS MER

 5. 5. Livsmedelsval avseende närings- och energitäthet : en enkätbaserad undersökning gjord bland den motionstränande befolkningen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Harju; Mia Thulé; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan århundraden tillbaka har skillnader mellan män och kvinnors sociala status lett till en skillnad i närings- och energistatus mellan könen, där kvinnorna tenderar att konsumera en mer näringstät kost med lägre energiinnehåll medan männen tenderar att välja en mer energität kost med ett lägre näringsinnehåll. Genom ett livsmedelsfrekvensformulär med 28 livsmedel undersöktes livsmedelsvalet avseende närings- och energitäthet hos 43 respektive 53 motionstränade män och kvinnor i Uppsala. LÄS MER