Sökning: "Närmiljön i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Närmiljön i skolan.

 1. 1. Visualisering av vägdata i en AR-app

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ida Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; location technology; ARCore; Android; app development; Augmented Reality; positionsteknik; ARCore; Android; apputveckling;

  Sammanfattning : I och med smarttelefonens intåg i våra liv har Augmented Reality (AR) kommit att bli en teknik i ropet. Många företag och utvecklare är intresserade av att undersöka dess potentiella användningsområden för just deras nisch. Men det är inte bara fantasin som sätter gränser - även hårdvaran. LÄS MER

 2. 2. Säkrare trafikmiljö kring skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Holmstedt; [2020]
  Nyckelord :Trafik; barn i trafik; oskyddade trafikanter; aktiva skoltransporter;

  Sammanfattning : Barns cyklande till skolan har minskat mycket sen 90-talet. Det blir allt vanligare att föräldrar skjutsar sina barn till skolan. I en undersökning som Trafikverket gjorde 2012 var det nästan hälften av föräldrarna som upplevde att deras barns skolväg var osäker när det går eller cyklar till skolan. LÄS MER

 3. 3. An investigation into trust between an SAV and its passengers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Daiman Khan; [2019]
  Nyckelord :Trust; Passengers; Shared Automated Vehicles; Communication; Interaction; Communication modalities; Feedback.; Förtroende; passagerare; autonoma fordon; kommunikation; interaktion; kommunikationsmodalitet; återkoppling.;

  Sammanfattning : As more and more shared autonomous vehicles (SAVs) are introduced in mixed traffic conditions, it calls upon research exploring the relationship between an SAV and its passengers. It is assumed that in the future SAVs will be completely autonomous, with no operator on-board, resulting in the loss of implicit communication between a driver and a passenger with effects on trust. LÄS MER

 4. 4. Nio specialpedagogers uppdrag i förskolan och grundskolans tidigare år i jämförelse med examensordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annimor Nilsson; Maria Stralström; [2019]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; examensordning; förskola; skola; specialpedagoger; uppdrag;

  Sammanfattning : Fokus för denna studie har varit att ta reda på vilka arbetsuppgifter fyra specialpedagoger verksamma i förskolan och fem specialpedagoger verksamma i skolan anser att de arbetar med. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Svaren har analyserats mot vad examensordningen föreskriver som arbetsuppgifter för denna yrkeskategori. LÄS MER

 5. 5. Vanligaste utflykten för fritidshemmet? - faktorerna bakom valen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Belinda Lundström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :erfarenhetsbaserat lärande; formellt lärande; fritidshem; icke-formellt lärande; informellt lärande; utflykt; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Utflykter är tillfällen då elever kan få uppleva olika miljöer och sammanhang. Denna studie vill undersöka vilka faktorer som enligt fritidshemslärare kan påverka när fritidshem väljer att göra olika utflykter. LÄS MER