Sökning: "Närodlat"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Närodlat.

 1. 1. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anton Castenberg; [2020]
  Nyckelord :urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Sammanfattning : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. LÄS MER

 2. 2. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sebastian Stotzer; [2020]
  Nyckelord :mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. LÄS MER

 3. 3. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sebastian Stotzer; [2020]
  Nyckelord :mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. LÄS MER

 4. 4. Klimatsmart mat och matinköp hos studenter : Kan användningen av en app minska koldioxidutsläpp från mat?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melissa Obrou; Thelma Svenns; [2019]
  Nyckelord :MDI; användarupplevelse; klimatsmart; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mat står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Att börja leva hållbart blir mer viktigt i dagens samhälle, men samtidigt ändrar inte en stor del av befolkningen på sitt beteende. LÄS MER

 5. 5. Närproducerat : Hur långt bort är nära, och leder det till en ekologisk hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt val av uppsatsämne grundar sig på ett intresse för hållbar utveckling, som sedan har utvecklats till ett intresse för närproducerade/närodlade livsmedel. Varför just närproducerat/närodlat beror delvis på min mor som i liten skala försöker sig på självförsörjning och även en viss försäljning av bland annat ägg. LÄS MER