Sökning: "Närstående och operation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Närstående och operation.

 1. 1. Närståendeförmedling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Nordeborg; Amanda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklare regleras av fastighetsmäklarlagen (2011:666) vilket innefattar en rad förbud. Vår uppsats kommer behandla förbudet mot närståendeförmedling enligt 12 § FML. LÄS MER

 2. 2. Bättre delaktighet inom psykiatrisk tvångsvård : -Viktiga aspekter ur sjuksköterskornas perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Salam Gharbie; Gaida Lundberg; [2018]
  Nyckelord :participation; preunderstanding; psychiatric care; nurses; compulsory care; care suffering; wellbeing; Delaktighet; förförståelse; psykiatrisk vård; sjuksköterskor; tvångsvård; vårdlidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet som är lagstyrd innebär att patienter får information om sin vård och har möjligheter att vara med i planeringen där vården utformas efter deras egna behov och önskemål. Dessa förutsättningar gäller även patienter som vårdas under tvång. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att vara mastektomerad efter cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Larsson; Daniella Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; Mastektomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av Sveriges vanligaste cancersjukdomar och drabbar omkring 20 kvinnor dagligen. Mastektomi är en behandlingsform för bröstcancer, vilket gör att dessa kvinnor anträffas frekvent i vården. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att bemöta oroliga patienter preoperativt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lars Henberg; Daniel Johansson; [2018]
  Nyckelord :oro; preoperativ; anestesisjuksköterska; anestesi; upplevelse; möte; patient;

  Sammanfattning : Att vara föremål för en operation och allt vad det innebär, medför i princip alltid någon form av anspänning och oro för den enskilda patienten. Alltifrån en ny främmande miljö, som den en operationsklinik erbjuder, till oro för sövning och kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 5. 5. Vikten av information till patient som ska genomgå höftplastik : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Gerald; [2017]
  Nyckelord :Höftplastik; Information; Komplikation; Omvårdnad; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Att genomgå en höftoperation med höftplastik kan vara en omvälvande situation både för patienten och närstående. Patienten kan lätt hamna i en beroendeställning till sjukvårdspersonal och sina närstående under den efterkommande läknings- och rehabiliteringsprocessen. LÄS MER