Sökning: "Närstående"

Visar resultat 1 - 5 av 3189 uppsatser innehållade ordet Närstående.

 1. 1. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 2. 2. ”Viktigast är att det finns ett skyddsnät” - Önskat efterlevandestöd till anhöriga som förlorat en närstående i suicid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Strindlöv; Fredrik Rosander; [2023-09-07]
  Nyckelord :sucid; suicide; anhöriga; bereaved; insatser; intervention;

  Sammanfattning : Suicide is a vast social problem that reaps thousands of victims each year. Beside these victims stand several people stricken with grief. In the following qualitative study, three people bereaved by suicide have been interviewed alongside three professionals working in state subsided occupations to determine what interventions they request. LÄS MER

 3. 3. Första tiden hemma En litteraturstudie över mäns upplevelser av första tiden efter radikal prostatektomi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Modéer Jenny; Karolina Pontén; [2023-06-28]
  Nyckelord :needs; patient perspective; postoperative period; prostate cancer; radical prostatektomi; self care; ;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Det finns två botande behandlingar; strålning och operation då hela prostatan avlägsnas, radikal prostatektomi. Den vanligaste operationsmetoden är en robotassisterad titthålsteknik, så kallad robotassisterad laporoskopisk radikal prostatektomi (RALP). LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS UPPLEVELSER AV PALLIATIV OMVÅRDNAD I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Hermansen; Veronica Lundgren; [2023-06-28]
  Nyckelord :Upplevelser; första upplevelsen av vård i livets slutskede; sjuksköterskestudenter; novis; behov av utbildning; negativa känslor; behov av stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en känslomässig och utmanande uppgift för blivande sjuksköterskor. Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden och agerar som spindeln i nätet i samverkan med andra professioner och kopplar in det övriga teamets professioner när det behövs. LÄS MER

 5. 5. EN ENSAM KAMP En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Asia Ali; Maëva Begon; [2023-06-26]
  Nyckelord :endometrios; jämställdhet; kvinna; livsupplevelse; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis 10% av alla livmodersbärare drabbas av endometrios. Sjukdomen innebär en negativ påverkan på livet, men kvarstår som gåtfull och delvis okänd för allmänheten men också inom vården. LÄS MER