Sökning: "Nätbaserad utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Nätbaserad utbildning.

 1. 1. Utbildning i en teknologiserad värld : En kvantitativ enkätstudie om vad som påverkar inställningen till online-utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rebecca Rosenlund; [2019]
  Nyckelord :Online-utbildning; inställning; attityd; kvalitativ metod; e-learning; nätbaserad utbildning; webbaserad utbildning; UTAUT; pedagogik; arbetslivspedagogik;

  Sammanfattning : Studien har genomförts med stöd i en kvantitativ enkät om vad som påverkar inställningen till online-utbildning. Genom Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) samt tidigare forskning har 5 faktorer valts att undersökas som möjliga faktorer till vad som påverkar inställningen till online-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan elever i matematiskt samarbete : Elever i grundskolans senare år kommunicerar då BBB och EPA metoden praktiseras

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Robert Schaller; [2019]
  Nyckelord :Math; Communication; Problemsolving; Pupils; Matematik; Kommunikation; Problemlösning; Elever;

  Sammanfattning : Genom att lyfta kommunikation som verktyg i matematisk problemlösning kan elevers möjlighet till måluppfyllelse öka. Kommunikation mellan elever i grundskolans senare år synliggörs i denna studie som även vill ge svar på i vilka former kommunikation visar sig. LÄS MER

 3. 3. Arbetsbladets baksida : en enkätstudie om hur akutsjuksköterskor uppfattar användbarheten av arbetsblad för hjärtstopp

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Diana Svenberg; John Uppfeldt; [2019]
  Nyckelord :Cardiac arrest; CPR; CPR-worksheet; Documentation; Nursing; Arbetsblad; Dokumentation; Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den grupp som behandlar hjärtstopp på akutmottagningen inkluderar bland annat en sjuksköterska som har som uppgift att dokumentera tidpunkter och åtgärder. Som hjälpmedel för detta bör dokumentationsansvarig sjuksköterska använda ett för uppgiften speciellt framtaget arbetsblad. LÄS MER

 4. 4. Tyst kunskap : Yttrande och omsättning enligt vuxenstuderande - en nätbaserad studie på vuxenstuderande inom Komvux

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Korpi; [2018]
  Nyckelord :tyst kunskap; vuxenstuderande; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur vuxenstuderande tar till sig och lär sig tysta kunskaper genom att delta i formella lärmiljöer på Komvux men även genom arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Studien beskriver tysta kunskaper från ett studerandeperspektiv, som bland annat är baserat på författarna Folkesson, Polanyi, vuxenstuderandes erfarenhet och kunskap. LÄS MER

 5. 5. Nätbaserad utbildning : En studie om tillgänglig lärmiljö och inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Tillgänglig lärmiljö Inkludering; Nätbaserad utbildning; Specialpedagogik; Kommunikation; Digital miljö;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas skapas nya möjligheter vad gäller utbildningsformer. Detta arbete syftar till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv analysera och problematisera nätbaserad utbildning. LÄS MER