Sökning: "Näthandel"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Näthandel.

 1. 1. Näthandel och mobilitet. Relationen mellan näthandel och upplevd mobilitet med könsskillnader som en påverkande faktor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Jachowicz; Julia Kaminska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Näthandel; fysisk handel; näthandelsvanor; inköpsresor; könsskillnader; Informations - och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Problemformuleringen till denna uppsatsen grundar sig i den tanke som presenterats av tidigareforskning om att näthandel potentiellt förväntas substituera traditionell handel, och därmedreducera sammanhängande inköpsresor. Relationen mellan näthandel och mobilitet har dockvisat sig vara mer komplex än förväntat och därmed är fortfarande ett relevant fält att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Svenska konsumenters förtroende till okända nätaktörer : Konsumenters beteende och erfarenheter gällande näthandel

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Klara Li Wirén; Berola Shahine; [2018]
  Nyckelord :Consumere; ecommerce; consumer behavior; multi-channel marketing; trust; Consumere; näthandel; konsumentbeteende; multikanalförsäljning; förtroende;

  Sammanfattning : Med hjälp av digitalisering och IT-utvecklingen har både marknadsförare och svenska konsumenter större valfrihet och möjligheter gällande försäljningskanaler och konsumtion. Med denna utveckling har det även skapats utmaningar för såväl marknadsförare som konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Näthandel eller fysisk butik? : En studie av studenters inköpsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Olausson Oskar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar studenters val mellan att handla online eller i fysisk butik. I syftet ingick också att mer specifikt undersöka om studenters miljösyn påverkar detta val, samt om det finns några skillnader i köpbeteende mellan tre olika produktsegment (kläder/skor, hemelektronik, samt böcker och media). LÄS MER

 4. 4. Kampen om de fysiska butikernas överlevnad : En kvalitativ studie om hur fysiska butiker hanterar showrooming

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anna Landén; Rebecca Frölander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Showrooming är ett växande fenomen som utgör ett hot för fysiska butiker som säljer LMVprodukter. Showrooming uppstår när kunder undersöker produkter i en fysisk butik men väljer att genomföra köpet hos en konkurrent via näthandel. LÄS MER

 5. 5. Mode på nätet : Vad får kunden att återkomma?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindh; Linnéa Ljung; [2018]
  Nyckelord :mode; näthandel; E-servicekvalitet; återkommande kunder; kundtillfredsställelse;

  Sammanfattning : Tillväxten inom modebranschen sker idag genom försäljning på nätet där kunden enkelt kan jämföra och byta mellan olika näthandlare, vilket leder till en hård konkurrens. Detta gör det svårt för näthandlarna att skapa återkommande kunder. LÄS MER