Sökning: "Nätmobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Nätmobbning.

 1. 1. Skolans roll vid kränkande behandling på nätet : En studie om arbetet mot nätmobbning på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; internet; sociala medier; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra en grundskolas tolkning och förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet. Genom att svara på vilken syn de olika professionerna i skolan har, från rektor till klasslärare, om skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet kommer syftet besvaras. LÄS MER

 2. 2. "Det är svårt att förhindra att det händer" : En kvalitativ intervjustudie om om nätmobbning och risker med digitala plattformar på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Daniel Boberg; William Gren; [2020]
  Nyckelord :Nätmobbning; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förebyggande strategier; Digitala plattformar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra fritidshemslärares bild av sin yrkesroll relaterad till elevers användande av digitala plattformar. Vidare är syftet även att undersöka vilka strategier fritidshemslärare använder, dels för att förebygga nätmobbning, dels hur de pratar om och skapar medvetenhet kring vad elever kan möta på digitala plattformar. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier och dess påverkan på ungdomars psykiska hälsa – utifrån professionellas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zahraa Almaliki; [2020]
  Nyckelord :negative effects; Social media; teenagers; mental health; cyberbullying;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur negativa effekter av sociala medier påverkar tonåringarnas mentala hälsa och ta reda på interventionerna som utförs av yrkesverksamma som arbetar med tonåringar på olika sätt. En kvalitativ metod har använts i denna studie baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra professionella inom olika områden. LÄS MER

 4. 4. THE MODERATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBER VICTIMIZATION AND ANXIETY IN SWEDISH YOUTH

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jasmine Kinnari; Linda Tysk; [2020]
  Nyckelord :Cyber victimization; psychological flexibility; trait anxiety; gender; youth; Nätmobbning; psykologisk flexibilitet; ångestbenägenhet; kön; unga;

  Sammanfattning : Cyber victimization is a new phenomenon that keeps increasing with every year, and although the interest in research has grown, little is still known about ways to minimize the outcomes of cyber victimization on mental health. This thesis aimed to investigate whether psychological flexibility could act as a moderator on the relationship between cyber victimization and trait anxiety in Swedish youth. LÄS MER

 5. 5. The Power of Audio narrative : Ljudberättelse som belyser nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Louise Nilsson; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Audio narrative; sound design; Audio film; X for Change; dissonance; cyber bullying; Ljudberättande; ljuddesign; ljudfilm; X for Change; dissonans; nätmobbning;

  Sammanfattning : I det här kandidatarbetet har vi genom enbart ljudberättande försökt ta reda på hur vi kan belysa det viktiga ämnet nätmobbning. Vi har genom ett antal källor om ljudberättande med och utan visuellt stöd, tagit med allt viktigt i berättande för att sedan skapa en egen historia som ska beröra. LÄS MER