Sökning: "Nätverk och Kommunikation"

Visar resultat 16 - 20 av 550 uppsatser innehållade orden Nätverk och Kommunikation.

 1. 16. Beamforming Solutions for Efficient Link Setup and Link Maintenance in mmWave Communication Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hesham Sharkas; Haruhi Echigo; [2019]
  Nyckelord :5G; Beamforming; Beam-forming; Beam Management; Beam Searching; Beam Sweeping; Codebook; code-book; Initial Access; MIMO; MillimeterWave; millimeter wave; mmWave; mm-Wave; mm Wave; Precoding; Slepian Beam; Synthesizer; Beam Synthesizer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Millimeter wave (mmWave band) technology has gained a lot of attention in 5G communications, due to large amounts of spectrum being available in the mmWave frequency range. However, mmWave links suffer from severe free-space loss and atmospheric absorption. LÄS MER

 2. 17. Förväntningar på expatriater : En kvalitativ studie om förväntningarna på utlandsplacerade dotterbolagschefer inom ett multinationellt företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Sjödin Enström; Sondra Gross; [2019]
  Nyckelord :expatriater; förväntningar; syfte; roller; nätverk; kommunikation; kontroll;

  Sammanfattning : Expatriering är en viktig del av ett företags internationaliseringsprocess. Denna uppsats att behandlar de förväntningarna som företagsledningar och dotterbolagschefer har på syftet med expatriaters uppdrag och vilka roller de förväntas inta. Denna studie använder sig av ett svenskt multinationellt företag för att studera detta. LÄS MER

 3. 18. Politisk kommunikation under valkampanj på Twitter : En kvantitativ innehållsanalys av Moderaternas och Socialdemokraternas politiska kommunikation på Twitter inför valet 2018.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Daniel Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; Twitter; valkampanj; aktivitet; interaktion; ämnen; Socialdemokraterna; Moderaterna;

  Sammanfattning : Den här studien har genom en kvantitativ innehållsanalys tittat närmare på Socialdemokraternas och Moderaternas Twitteranvändning i samband med valkampanjens sista vecka år 2018. Kodschemat har operationaliserats för att undersöka användningen utifrån tre huvudsakliga kategorier. LÄS MER

 4. 19. Förstelärarreformen : Ett uppdrag för utveckling, under utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Annelie Mickelsson; [2019]
  Nyckelord :first teacher; actor-network theory ANT ; sociomaterialism; qualitative studie; förstelärare; aktör-nätverksteori; sociomaterialiteter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studien utgår från aktör- nätverksteori (actor-network theory, ANT) och baseras på litteraturstudier och intervjuer med rektorer och förstelärare. I studien beskrivs nätverken som uppstår runt försteläraruppdraget, vilka krafter som påförs och deras interaktion. LÄS MER

 5. 20. Secure Automotive Ethernet : Balancing Security and Safety in Time Sensitive Systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Lang; [2019]
  Nyckelord :Automotive Ethernet; Information Security; Integrity; Time Sensitive Systems; Automotive Ethernet; Informationssäkerhet; Integritet; tidskänsliga system;

  Sammanfattning : Background.As a result of the digital era, vehicles are being digitalised in arapid pace. Autonomous vehicles and powerful infotainment systems are justparts of what is evolving within the vehicles. These systems require more in-formation to be transferred within the vehicle networks. LÄS MER