Sökning: "Nätverk och Kommunikation"

Visar resultat 16 - 20 av 584 uppsatser innehållade orden Nätverk och Kommunikation.

 1. 16. Att vårda patienter i palliativt skede: En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tuva Boman; Olivia Rosander; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskans perspektiv; systematisk litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Upplevelser av nedstämdhet förekommer hos patienter som vårdas palliativt, dock uttryckte patienter att deras välmående ökade genom att upprätthålla bland annat sociala nätverk samt att delaktigheten värdesattes högt inom vården. Det uppkommer känslor som ensamhet och att patienterna uppger en förlorad självständighet samt att stora livsförändringar sker. LÄS MER

 2. 17. Specialpedagogers didaktiska metoder vid autismspektrumtillstånd och försenad/avvikande språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Åsa Bengtsson; Sandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; förskola; asc; didaktiska metoder; akk; takk; ast; förskolan; early childhood education; specialpedagoger; special educators;

  Sammanfattning : Inledning: Studien handlar om de didaktiska metoder som finns för att stötta språkutvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och hur specialpedagoger i förskolan arbetar för att stötta barnen och pedagogerna. Syfte: Studiens syfte är att ge en överblick över de metoder och strategier specialpedagoger rekommenderar personal i förskolan att använda för att stötta språket hos barn med autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 3. 18. Sjukvårdspersonalens upplevelser av att vårda personer som lever i hemlöshet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karina Davidov; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer som befinner sig i hemlöshet har en sak gemensamt de lever inom strukturella och sociala barriärer och därmed brister tillgång till exempelvis stadigvarande bostad, socialt nätverk, trygghet och skydd och detta är något som påverkar deras hälsa negativt. Många lider av fysisk och/eller psykisk ohälsa, missbruk av alkohol och/eller narkotika vilket kan även påverka deras följsamhet av vård och behandling negativt. LÄS MER

 4. 19. Lärares uppfattningar om motivationens betydelse : En kvalitativ studie om det motiverande arbetet i skolan Anne Harvisalo

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Harvisalo; [2020]
  Nyckelord :motivation; delaktighet; intresse; inre och yttre motivation; samverkan; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad lärare såg för hinder och möjligheter i sitt arbete med att skapa intresse och motivation hos sina elever. En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för lärarnas tankar om det som både hindrar och möjliggör intresset och motivationen. LÄS MER

 5. 20. Becoming a High Involvement Innovation Organisation : How to enhance internal innovation at an IT infrastructure company by involving employees

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ellen Skogh; Linnea Stenberg; [2020]
  Nyckelord :High Involvement Innovation; Employee Involvement; IT infrastructure firm; Innovation; Medarbetarengagemang; IT-infrastrukturföretag;

  Sammanfattning : Increasing employee involvement in innovation activities opens up for opportunities to apply previously unused resources within established employee network connections. Despite identified possible outcomes from increasing participation, no previous research investigating how an IT infrastructure company can increase employee involvement in innovation activities exist. LÄS MER