Sökning: "Nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 4956 uppsatser innehållade ordet Nätverk.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS PREOPERATIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM SKA GENOMGÅ RYGGKIRURGI – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Chatarina Nyman; Karin Werkström; [2023-03-16]
  Nyckelord :preoperativ; omvårdnadsåtgärder; ryggkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggbesvär är vanligt och svarar för stor del av sjukfrånvaron och sjukersättningen i Sverige. Många ryggbesvär behandlas genom konservativ vård, men vissa patienter får även genomgå kirurgi. Ett operativt ingrepp innebär en ansträngande process för patienten med risker som medföljer. LÄS MER

 2. 2. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 3. 3. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Rooth; [2023]
  Nyckelord :Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Sammanfattning : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av en process för att öka effektiviteten och nyttan för företag och deras kunder. : En utvärdering av hur automatiseringen av processen att tillhandahålla information till kunder om det aktuella tillståndet för mobilnätet kan generera en ökad effektivitet och nytta för både företag och deras kunder.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Anabel Grau Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Automation; efficiency; customer; cost; process; message; mobile network; benefit; incident.; Automatisering; effektivitet; kund; kostnad; process; meddelande; mobilnät; nyttan; ärende.;

  Sammanfattning : Nätövervakningscentralen (NOC) hos Transtema Network Service övervakar och filtrerar inkommande larm från olika typer av nätverk. När en störning uppstår i ettnät är bland de åtgärder som vidtas att informera kunden om det. LÄS MER

 5. 5. Sanktioners påverkan på företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Kyrk; Vilma Borg Berggren; Zhiyu Lin; [2023]
  Nyckelord :sanktioner; strategi; nätverk; aktör; resurs; aktivitet;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina 2022 har lett till sanktioner mot Ryssland som företag behövt hantera. Studien syftar att undersöka hur företag har hanterat sanktionerna samt undersöka hur företagens nätverk har påverkats genom deras aktörer, resurser och aktiviteter. LÄS MER