Sökning: "Nätverkets betydelse för att bli av med"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nätverkets betydelse för att bli av med.

 1. 1. Arbetsterapeutisk hemrehabilitering för personer som drabbats av stroke med fokus på klientcentrering : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Nilsson; Olivia Stenmark; [2021]
  Nyckelord :stroke; occupational therapy; client-centered care; home environment;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kunskapsläget vad gäller arbetsterapeutiskt hemrehabilitering vid stroke med fokus på klientcentrering. Metoden som använts under litteraturöversiktens gång bygger på 10 artiklar hämtade från fyra databaser inriktade på arbetsterapi och rehabilitering; PubMed, CINAHL, AMED och PsycINFO. LÄS MER

 2. 2. Rör(l)igt mål mot ökad återvinning av plast - En studie av den svenska dagligvaruhandelns mål om materialåtervinningsbara plastförpackningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Recyclable; plastic; packaging; FMCG; network management Materialåtervinningsbar; plast; förpackningar; dagligvaruhandeln; nätverk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Packaging stands for the largest use of plastic today and increased recycling of plastic packaging must be urged to maintain our natural resources. Plastic packaging is essential in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industry, however the environmental impact of plastic packaging implies that the industry should take responsibility in this matter. LÄS MER

 3. 3. Göteborg, den levande mötesstaden : En studie om evenemang som attraktionskraft till en destination

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Mikaela Eliasson; Nina Erlandsson; [2011]
  Nyckelord :image; evenemang; destinationsmarknadsföring; plats som produkt; varumärke; göteborg;

  Sammanfattning : Destinationsmarknadsföring är en komplex marknadsföringsform då turistprodukten är sammansatt av upplevelser och händelser av en plats där produkten produceras och konsumeras samtidigt. För marknadsförare av turistdestinationer är det betydelsefullt att förstärka och förändra en destinations image och att vara uppmärksamma på en destinations behov för att vara attraktiv både lokalt som globalt. LÄS MER

 4. 4. ”Naleva”, Rysslands svarta ekonomi : - En studie om hur svenska företag ska undvika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna Karin Skogström; Alexander Hansson Hofmann; [2008]
  Nyckelord :ryssland; korruptionen;

  Sammanfattning : Ryssland har efter krisen 1998 vänt nederlag till framgång vilket resulterat i bland annat en tillväxt på mellan 5-10 % per år det senaste tio åren. Ryssland har idag betalat av hela sin stadsskuld och har ett stort överskott i handelsbalansen. LÄS MER