Sökning: "Nätverksövervakning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Nätverksövervakning.

 1. 1. SNMP inom IT-forensik : Hur kan SNMP användas för IT-forensiska syften?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jennifer Broman; [2019]
  Nyckelord :SNMP; IT-forensik; nätverkshantering; nätverksövervakning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida ett nätverksprotokoll som används för nätverkshantering- och övervakning kan användas inom IT-forensiska undersökningar. Arbetet börjar med en generell granskning av protokollet SimpleNetwork Management Protocol (SNMP) och dess funktioner för att skapa en grundläggande förståelse för protokollet. LÄS MER

 2. 2. Uppdatering av IT-stöd hos Markbyggarna AB

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tatiana Zakharina; [2019]
  Nyckelord :CPU; RAM; hårddisk; PGRP; Iperf; Speedters-cli; Vistumbler.;

  Sammanfattning : Markbyggarna AB är ett företag som huvudsakligen utför markarbete och maskintjänster. Företagets IT-system är formad för att stödja typiskt kontorsarbete. Projektet inriktades på att hjälpa företaget effektivisera det befintliga systemet och i större omfattning nyttja kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga i dagens läge. LÄS MER

 3. 3. Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felix Heino; [2016]
  Nyckelord :Network Monitoring; Wireless Communications; Wireless LAN Controller; Whats Up Gold and SNMP.; Nätverksövervakning; Trådlös kommunikation; Wireless LAN controller; Whats Up Gold och SNMP;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. LÄS MER

 4. 4. Integrating Monitoring Systems - Pre-Study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Marcus Blom; Kim Hammar; [2016]
  Nyckelord :Network Management; NOC; Pre-study; GUI; SNMP; Usercentered design; Human Perception Theory; MIC Nordic; Nätverksövervakning; NOC; F¨orstudie; GUI; SNMP; Användarcentrerad design; Läran om hur människor uppfattar saker och ting; MIC Nordic;

  Sammanfattning : Failures in networks that reside in business environments cause harm to organizations depending on them. Every minute of inoperativety is hurtful and as a network adminstrator you want to minimize the rates of failures as well as the time of inoperation. Therefore, a fruitful network monitoring system is of great interest for such organizations. LÄS MER

 5. 5. Network monitoring of automated harbor terminals : Nätverksövervakning av automatiserade hamnterminaler

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Linder; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, more information and services are migrated into computers using a network as the carrier for data communication. One example of this is the migration from PROFIBUS to PROFINET. The big problem is that there are no network monitoring solution implemented, despite the significance of the network. LÄS MER