Sökning: "Nätverksproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Nätverksproblem.

 1. 1. Reminder system for elderly and people with dementia A case study conducted in an assisted living facility

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl-Ebbe Jönsson; Kajsa Ornstein; [2018]
  Nyckelord :Tablets; Dementia; Computer Science; Assisted living;

  Sammanfattning : År 2050 kommer andelen personer over 80 år att ha fördubblats. Andelen personer med demenssjukdommar kommer att tredubblas. LÄS MER

 2. 2. Video Stream Monitoring and Network-centric QoE Prediction through User-behavioral Studies and Automated Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Dhananjaya Kumara Kittur Gonibasappa; [2017]
  Nyckelord :Quality of Experience; Video streaming; User behavioral studies; Video monitoring; Key quality indicators v s Network conditions; Automated learning; Kvalitet av erfarenhet QoE ; läggande tillbaka video som strömmar; beteendestudier för användare; video övervakning; Nyckelkvalitetsindikatorer v s Nätverksvillkor; automatiserat lära.;

  Sammanfattning : Quality of Experience (QoE) is the degree of delight or annoyance of the user of an application or service [1]. To ensure a proper level of QoE for end users, networks and service providers have to continuously monitor their systems in terms of technical parameters, which can then be used to estimate QoE. LÄS MER

 3. 3. CheesePi: Delay Characterization through TCP-based Analysis from End-to-End Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Rebecca Portelli; [2016]
  Nyckelord :Active IP Network traffic measurement; TCP flow analysis; network delay characterization; end-to-end monitoring; Aktiv IP-nätverk trafik mätning; TCP flödesanalys; karakterisering av nätverksfördröjning; end-to-end-monitoring;

  Sammanfattning : With increasing access to interconnected IP networks, people demand a faster response time from Internet services. Traffic from web browsing, the second most popular service, is particularly time-sensitive. This demands reliability and a guarantee of delivery with a good quality of service from ISPs. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av kritiska framgångsfaktorer för mobilt business intelligence

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fisnik Turjaka; [2014]
  Nyckelord :Mobilt business intelligence MBI ; systeminnehåll och kvalitet; kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att företag väljer att använda mobila applikationer för att underlätta beslutstödshanteringen utanför kontoret. Dessa applikationer är så kallade mobilt business intelligence lösningar  som är starka verktyg för att kunna fatta beslut oavsett vart anställda befinner sig. LÄS MER

 5. 5. Problem med trådlösa nätverk

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Jack Pettersson; Frida Jansson; [2014]
  Nyckelord :Wireless data-communication; Network problems; WiFi; 802.11; Troubleshooting; Channel overlap; Trådlös datorkommunikation; Nätverksproblem; WiFi; 802.11; Felsökning; Kanalöverlappning;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att besvara frågan; ”Varför uppstår det så mycket problem med trådlösa nätverk?”. Detta har gjorts genom att studera relevant litteratur för att sedan kunna utföra två egna studier: en enkätundersökning och tre experiment. Teorin har framförallt hämtats ur kurser och material från Cisco. LÄS MER