Sökning: "Nätverkssamhällets"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Nätverkssamhällets.

 1. 1. Castells och den Digitala Klyftan : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Sewerin; [2014]
  Nyckelord :Manuel Castells; digital divide; literature study; ICT; conceptual investigation; Manuel Castells; den digitala klyftan; litteraturstudie; IKT; begreppsutredning;

  Sammanfattning : Den här c-uppsatsen är en studie om hur av delar av Manuel Castells teorier om den digitala klyftan, den informationella revolutionen och flödesrummet överensstämmer med ett urval av akademiska artiklar som publiceras under åren 1990-2010 i databasen LISA (Library and Information Science Abstracts). Den digitala klyftan ett gap med ojämn tillgång till dator med internetuppkoppling. LÄS MER

 2. 2. Destinationskommunikation i det nya nätverkssamhället : En analys av de nordiska ländernas destinationsorganisationers digitala nätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Lisa Karm Togo; Linn Backlund; [2013]
  Nyckelord :network; network society; social media; Destination Management Organization DMO ; tourism; nätverk; nätverkssamhälle; sociala medier; destinationsmarknadsföringsorganisation DMO; turism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga de nordiska nationella destinationsorganisationernas digitala nätverk och därefter analysera hur nätverket och de olika plattformarna används för att slutligen diskutera på vilket sätt det går att generalisera ett optimalt nyttjande av nätverk för destinationskommunikation. Frågor som som använts för att undersöka detta är: Hur ser de nordiska ländernas nationella destinationsorganisationers digitala nätverk ut? Hur har nätverkssamhällets trender influerat de nordiska ländernas nationella destinations- kommunikation? Nätverk och nätverkssamhälle är den teoretiska ram som undersökningen utgått från. LÄS MER

 3. 3. Med betoning på yrkesvägledning- en undersökning av studie- och yrkesvägledares syn på sin roll, entreprenörskap och kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Franklin; Marie Hagström; [2012]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; arbetslivsförändringar; livslångt lärande; kompetensutveckling; entreprenörskap;

  Sammanfattning : I arbetet har undersökts hur studie- och yrkesvägledare som vägleder vuxna, ser på sin roll i dagens föränderliga samhälle och om de anser sig ha tillräckligt med kompetens inom den nya tidens arbetsliv, med betoning på kunskaper om entreprenörskap. Dessutom hur kompetensutvecklingen kring arbetslivskunskap sker på respektive arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Instabila processer i visuell kultur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann-Louise Sandahl; [2010-07-08]
  Nyckelord :remix culture; postproduction; preposterous history; heterokroni; altermodernism; software studies; flödesrum; platsrum; tidlös tid;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks instabila processer i visuell kultur på två plan: i tid och rum och i material och metoder.Den tar upp vad instabila processer i visuell kultur är uttryck för och vad processerna får för konsekvenser förkonstbegreppet. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörsjakten AB. : En studie i organisatorisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Lundberg; [2010]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Förändring; Innovation; Kommunikation; Ledarskap; Organisation.;

  Sammanfattning : Från att en organisations främsta fördel skulle vara att vara förutsebar för sin omgivning och spela på säkra kort till kravet på förmågan att uppfylla de roller i det oklara och flytande som värdenätverket kräver, vilket främjar kreativitet och innovation, är steget långt. Nätverkssamhällets nya och fler platser att sprida information på ger nya möjligheter och krav för utvecklandet av den organisatoriska kommunikativa förmågan. LÄS MER