Sökning: "Négritude"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Négritude.

 1. 1. L’évolution du personnage principal de L’Enfant noir de Camara Laye. Nègre je suis, Nègre je resterai

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ephraïm Lolo Malonda; [2020-06-15]
  Nyckelord :franska; L’Enfant noir; Négritude; Nègre fondamental; postcolonialisme; assimilation; domination; exploitation; civilisation; l’homme intégral; solidarité;

  Sammanfattning : Utvecklingen av en karaktär som håller sin framtid i sina händer ger bilden av en intressant resa att följa. Den undersökta problematiken i L'Enfant noir (svensk titel: ”Svart barn”) handlar om den bild som ges av hur protagonisten genom sin transkontinentala resa drar nytta av sin traditionella och sin moderna utbildning. LÄS MER

 2. 2. L’héritage de la négritude dans quatre livres pour la jeunesse de l’auteure centrafricaine Adrienne Yabouza

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Emelie Nestor; [2019]
  Nyckelord :African literature; children s literature; Adrienne Yabouza; negritude; values; context of enunciation; Littérature africaine; littérature pour la jeunesse; Adrienne Yabouza; négritude; valeurs; contexte d’énonciation;

  Sammanfattning : The negritude movement was a political and artistic movement, which developed in France and in the French-speaking parts of the world in the 1930’s, criticising racial discrimination and the exploitation of the African continent, and promoting African art and cultural expression as well as a common African identity and heritage.  This study examines how some values reflected in the early literature of the negritude movement are manifested in four picture books written in the 2010’s by the Central African author Adrienne Yabouza. LÄS MER

 3. 3. TERANGA: Livets dialog. Religionsdialog mellan kristna och muslimer i Senegal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :François Anougba; [2016]
  Nyckelord :Religionsdialog; religionsteologi; kontextuell teologi; postkolonialteori; Negritude; Inkulturation; ”africanization”.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera dialogen mellan kristna och muslimer i Senegal utifrån senegalesiska informanters berättelser och erfarenheter. Beskrivningarna har visat att denna dialog bygger på värderingar som är starkt kopplade till den senegalesiska traditionen av gästfrihet, gemenskap, delande och solidaritet. LÄS MER

 4. 4. La négritude dans Cahier d´un retour au pays natal d´Aimé Césaire

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Eva Bergman Chinapah; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to study Negritude as literary movement expressed through the words of Aimé Césaire in his poetry Cahier d’un retours au pays natal. The relation between the poetry and historical events as well as the relation between the poetry and the author are examined. LÄS MER

 5. 5. Les sentiments ambigus d'Ousmane Guye : La ngritude, la polygamie et l'homme sngalais dans Un chant carlate de Mariama B.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Martin Winberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER