Sökning: "Nöjdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet Nöjdhet.

 1. 1. Vi strävar mot samma mål! : En studie av elevers och lärares nöjdhet och missnöjdhet i relation till laborationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Linnea Johansson; [2023]
  Nyckelord :Laborationer; Nöjdhet; Missnöjdhet; Lärares upplevelser; Elevers upplevelse; Gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka omständigheter som elever respektive lärare anger för att de ska känna sig nöjda eller missnöjda med en laboration. Likaså jämfördes elevernas och lärarnas svar med varandra. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av föräldraskapsstöd under covid-19 pandemin. - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Liljegren; Josefine Grøstad; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; digitalization; parental group; parental support; pregnancy.; Covid-19; digitalisering; föräldragrupp; föräldraskapsstöd; graviditet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd som beslutades av regeringen 2018 har som mål att öka kunskapen, tillgängligheten och antal aktörer som erbjuder föräldraskapsstöd till föräldrar för bland annat ett jämställt föräldraskap. Då covid-19 pandemin bröt ut i början på 2020 förändrades förutsättningarna att ge stöd drastiskt på grund av olika restriktioner i samhället. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar en främling? : En studie om motivation utifrån timanställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Fager Stålvind; Jennie Käck; [2023]
  Nyckelord :Motivation; distance; hourly substitutes; attitudes towards work; organizational position; strangers; Motivation; distans; timvikarie; attityder till arbete; organisatorisk position; främlingar;

  Sammanfattning : In recent years, we have been able to see and hear in the media how difficult it is to get substitutes into various businesses. Employers promise high salaries and rewards for permanent staff who can find people who can be hired, but there is still a shortage of substitutes. LÄS MER

 4. 4. Agil utveckling med användarcentrerat fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karl Johan Christersson; Caroline Jansson; [2022]
  Nyckelord :User involvement; user-centered design; agile; agile-driven; perceived satisfaction; Användarinvolvering; användarcentrerad design; agilt; agilt driven; upplevd nöjdhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats tittar på hur en hög grad av användarinvolvering i en agilt driven designprocess påverkar användares upplevda nöjdhet med processen och slutresultatet. För att utvärdera dessa aspekter har ett arbete bedrivits som aktionsforskning på ett företag, där en del bestått av att designa om ett befintligt användargränssnitt efter användares behov och önskemål, enligt beprövade designprinciper. LÄS MER

 5. 5. Designprinciper för adaptivitet och dess påverkan på användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecka Lindblad; Matilda Kerttu; [2022]
  Nyckelord :Designprinciper; användarupplevelse UX ; användargränssnitt; artificiell intelligens; adaptivitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats utvecklades designprinciper som stödjer adaptivitet och hur det bidrar till en positiv användarupplevelse. Detta är ett område som är aktuellt eftersom adaptivitet är en alltmer konkurrerande teknik för överlevnad i en digital transformation där även användarupplevelsen blir central för värdeskapande i adaptiva tjänster. LÄS MER