Sökning: "NANDA"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet NANDA.

 1. 1. Mer omvårdnad och mindre tvång i psykiatrisk vård : En systematisk integrativ litteraturöversikt över patienters erfarenheter av informellt tvång i psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johan Olin; Christian Wicksell; [2019]
  Nyckelord :Informal coercion; Coercion; Autonomy; Paternalism; Person-centred care.; Informellt tvång; Tvång; Autonomi; Paternalism; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av informellt tvång riskerar begränsa patientens självbestämmande i   utformandet av sin vård. Trots detta vidmakthåller vårdpersonal användandet av informellt tvång på grund av dess effektivitet för patientens följsamhet till föreslagen behandling och för att upprätthålla en säker vårdmiljö. LÄS MER

 2. 2. Diabetes och sexuell hälsa : faktorer som påverkar samtal mellan sjuksköterskor och patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Hult Skogs; Lisa Tobiasson Blomsterlund; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Samtal; Sexuell dysfunktion; Sexuell hälsa; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Frekvensen av sexuell dysfunktion och sexuell ohälsa är högre bland personer med Diabetes Mellitus (DM) jämfört med personer utan DM. Den sexuella hälsan har en inverkan på människors livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Rays of Sunshine: Tales of Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Danielle Arzaga; Federica Bertolani; Christian Clausen; Nicholas Dehod; Tim Forslund; Jack Fraser; Julia Antonia Gause; Dariya Gavrish; Daniela Gutierrez Torres; Torstein Clausen Jystad; Dmytro Kapotia; Lara Kasnitz; Timothy Millar; Jelena Mnacakanjan; Harry Moncreiff; Nanda Asridinan Noor; Ibrahim Sanchez Gomez; Sophie Schwer; Julija Skolina; Can Soysal; Daniel Stewart; Nikola Stojmenovic; Elena Talalasova; Carmen Paula Valache; Karen Wulf Diaz; [2017]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Investigation of managerial capabilities and challenges of a core plant role

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Gautam Nanda; John-Pierre Yalman; [2016]
  Nyckelord :Global manufacturing; production network; core plant; core plant role; case study;

  Sammanfattning : The competiveness within the global market has forced large manufacturing companies to reorganize their global operations. To act proficiently abroad is therefore no longer a choice but an important prerequisite. In global production networks, there are different plant roles that serve different purposes. LÄS MER

 5. 5. Konsten att svälja rätt : Omvårdnadsåtgärder för att förebygga aspirationspneumoni vid dysfagi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michalina Markusson; Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :Caring; Dysphagia; Nurse; Nursing interventions; Pneumonia; Dysfagi; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Pneumoni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vid dysfagi är pneumoni en vanlig komplikation som ger ökade kostnader för vården, ett ökat lidande för patienter samt leder till fler dödsfall. Omvårdnadsåtgärder som minskar risken för pneumoni är därför av betydelse att identifiera. LÄS MER