Sökning: "NAT"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet NAT.

 1. 1. Sveriges riksdags argumentation om att upprätta en internationell tribunal i syfte att döma IS-soldater - Kan argumentationen kopplas till teorin ”State of Exception”?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Islamiska staten; Terrorism; Argumentationsanalys; Beviskraft; Sveriges Riksdag; Suveränitet; Juridik; Bare life; State of Exception.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. LÄS MER

 2. 2. Batterilagring och dess nytta i elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Dahl; [2020]
  Nyckelord :batterilagring; elnät; Sverige;

  Sammanfattning : Användningen av förnyelsebara energikällor ökar i samhället och elproduktionen blir allt mer decentraliserad. Detta medför utmaningar för dagens föråldrande elnät då belastningen ökar i takt med ökad urbanisering och fler elkrävande industrier. LÄS MER

 3. 3. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 4. 4. Nöje viktigare än kunskap? En enkätstudieavgymnasieelevers deltagandei idrott och hälsaoch faktorersom påverkar deltagandet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victor Fantenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lektionerna i idrott och hälsa fokuserar mer på att vara roliga än att lära ut kunskaper. Trots detta blir elever mindre fysiskt aktiva och vissa väljer att inte delta på lektionerna alls. LÄS MER

 5. 5. Indoor positioning aided survey and map generation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Björkman; Gustaf Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Real-time locating systems; Indoor positioning; Embedded systems; User experience; Realtidslokaliseringssystem; Inomhus positionering; Inbyggda system; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Indoor positioning systems can be of a great help when trying to local- ize in an indoor environment. To be able to navigate, there is a need for an indoor map that to some degree represent the reality. LÄS MER