Sökning: "NAT"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet NAT.

 1. 1. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 2. 2. Indoor positioning aided survey and map generation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Björkman; Gustaf Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Real-time locating systems; Indoor positioning; Embedded systems; User experience; Realtidslokaliseringssystem; Inomhus positionering; Inbyggda system; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Indoor positioning systems can be of a great help when trying to local- ize in an indoor environment. To be able to navigate, there is a need for an indoor map that to some degree represent the reality. LÄS MER

 3. 3. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 4. 4. Alternativ till nitrittillsatser i charkuterivaror

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Engsner; [2018]
  Nyckelord :nitrat; nitrit; alternativ till nitrittillsatser; charkuterivara; korv; skinka växtextrakt; grönsaks juice pulver; eteriska oljor; rosmarinextrakt; kitosan; lysosym; bacteriociner; nisin; natriumlaktat; high hydrostatic pressure;

  Sammanfattning : Nitrit anses vara en multifunktionell tillsats som används i charkuterivaror. Den bi-drar med färg, smak, och verkar antioxidativt och antimikrobiellt. Till sin nackdel bidrar nitrit till bildandet av potentiellt cancerogena nitrosaminer vid intag eller under upphettning. Nitrit är därav en av de mer debatterade tillsatserna. LÄS MER

 5. 5. Solcellspark på fastigheter : Alternativt tillvägagångssätt vid anslutning av solcellsanläggningar till elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Oscar Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I framtiden ses en ökning av solcellsanläggningar anslutas till elnätet. Då en kraftig upprustning av elnätet kommer att krävas är det möjligt att den traditionella dimensioneringsmetodiken för hur ett elnät bör byggas kan komma att förändras. LÄS MER