Sökning: "NATO"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade ordet NATO.

 1. 1. Innovation in Defense : characteristics of high-performing defense startups

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Uggla; [2022]
  Nyckelord :Defense; Innovation; Venture Capital; SBIR; Machine Learning; Patents; Försvar; Innovation; Riskkapital; SBIR; Maskininlärning; Patent;

  Sammanfattning : Recently several European countries have announced massive increases in their military budgets. Innovation initiatives organized by NATO and the European Defence Fund will also be conducted over the coming decade. LÄS MER

 2. 2. En policy för ett efterkonstruerat problem? : En studie om NATO:s första samarbete med Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Pontus Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Nato; Multiple streams framework; partnerskap för fred; Policyförändring;

  Sammanfattning : This essay studies the Nato initiative Partnership for peace that Sweden joined in 1994. The initiative was about strengthening the control in Europe and to increase the interoperability between European states in military aspects. LÄS MER

 3. 3. Svenskt medlemskap i Nato? : En studie om könsskillnader och oro för kris eller krig kan påverka attityder till svenskt medlemskap i Nato

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erica Ahlström; Jennifer Alvarsson; [2022]
  Nyckelord :Nato; Gender differences; Neutrality; Concern; Security; Threat; Crisis; Non-alignment; War;

  Sammanfattning : This essay is about gender differences in attitudes towards a Swedish membership in Nato. The selected method for this essay is a quantitative survey method, and the purpose is to contribute to research on influential attitudes towards Nato amongst Swedish citizens. LÄS MER

 4. 4. Hur kan svenska luftstridskrafter bidra till Natos avskräckning?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Adam Allenbrant; [2022]
  Nyckelord :Luftmakt; luftstridskrafter; avskräckning; Nato; Schelling; Pape; Stone;

  Sammanfattning : Under 2022, i samband med Rysslands krig mot Ukraina, valde Sverige tillsammans med Finland att ansöka om Nato-medlemskap. Sverige omvandlas därmed från att ha varit militärt alliansfria med ett defensivt luftförsvar med förmågor utvecklade för att enskilt kunna försvara landet, till att ingå i en stor försvarsallians. LÄS MER

 5. 5. Janowitz i Turkiet : En kvalitativ fallstudie om turkiets civil-militära relationer och risken för militär intervention.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Bele; [2022]
  Nyckelord :Civil-militära relationer; Militär intervention; Morris Janowitz; Turkiet; Nya nationer;

  Sammanfattning : Turkiet är, givet dess geografiska position samt storleken på sin militärmakt (TAF), en central Nato-medlem. Landet har dock under stora delar av dess historia haft problem med att få civil kontroll över TAF. Detta har resulterat i återkommande militära interventioner med perioder av direkt eller indirekt militärt styre. LÄS MER