Sökning: "NATO"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet NATO.

 1. 1. Mer än bara en militärövning : En kvalitativ analys av regeringens lagrådsremiss gällande samförståndsavtalet för värdlandsstöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jovic Daniel; [2019]
  Nyckelord :NATO; military independence; Aurora 17; military defence; Sweden; rational choice; cooperation; Nato; alliansfrihet; Sverige; Aurora 17; samarbete; rational choice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Säkerhetspolitik och försvarssamarbete ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Clevesjö; [2019]
  Nyckelord :Försvarssamarbete; Svenskt försvarssamarbete; säkerhetspolitik; Graham Allison; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study thesis Swedish national defence cooperation during the time of the Cold War until today within the spectrum of foreign and security policy. The question to be answered are how Sweden has interact with affecting circumstances regarding national security when deciding type of defence cooperation, and how has Swedish defense cooperation evolved into what it is today. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 4. 4. Eston Kohver - En bricka i vilket spel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Moberg; [2019]
  Nyckelord :Kohver; Estland; Ryssland; informationskrigföring; FSB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The abduction, or arrest as it´s referred to in Russia, of Eston Kohver on the border between Estonia and Russia in September 2014 caused many nations in the western world to condemn the practices of both the Russian counter-intelligence directorate and the Russian justice system. The aim of this thesis is to try to uncover why Russia acted as it did by applying Graham Allison and Philip Zelikows theories of the state as a rational actor and organisational behaviour on the actors and actions taken. LÄS MER

 5. 5. Samarbete utan medlemskap : En teorikonsumerande fallstudie om Sverige, NATO och avtalet om värdlandsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rebecka Rosell; [2019]
  Nyckelord :Sweden; NATO; Host Nation Support; Realism; Liberalism; Sverige; NATO; Avtal om värdlandsstöd; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : In this essay Sweden’s relationship with NATO is explored in a theory consuming case study. The aim is to explain why Sweden is not a member of NATO but still wants to have a close cooperation and has entered a memorandum of understanding on Host Nation Support with NATO. LÄS MER