Sökning: "NATOs utvidgning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden NATOs utvidgning.

  1. 1. Kallt Krig. Är det dags igen?: En strukturfokuserad jämförelse av relationen mellan NATO och Ryssland

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Daniel Carlsson; [2016]
    Nyckelord :NATOs utvidgning; rysk-georgiska kriget; missilförsvar; Krimkrisen; försvarsanslag; militära övningar i fält; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Since the early 1990s, NATO and Russia have cooperated in a number of areas. Relations grew stronger, even though there were clear contradictions in various fields. But the cooperation continued until the beginning of 2014 when Russia through violence annexed the Crimean peninsula. LÄS MER