Sökning: "NCC Project Studio"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden NCC Project Studio.

 1. 1. VDC-inspirerat arbetssätt i kommunen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Amanda Hedström; Stefan Längberg; [2016]
  Nyckelord :municipality; communication; coordination; trust; competence; VDC; BIM; NCC; kommun; kommunikation; samordning; förtroende; kompetens;

  Sammanfattning : Buildings become more complex and society is constantly evolving. More and more specialized operators join the construction industry, which increases the need for effective interaction between them. Focus should be on communication and an intersectoral cooperation must be taken into use. LÄS MER

 2. 2. Ett rum för både möte och projektarbete? : En studie om aktivitetsbaserat arbetssätt i den fysiska miljön i en projektstudio.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Häggström Josefin; [2016]
  Nyckelord :Spatial design; Information design; Activity Based Working; Office; Project Studio; Zoning; Rumslig gestaltning; Informationsdesign; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Kontor; Projektstudio; Zonindelning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie om hur en projektstudio kan utformas så att den kommunicerar och stödjer dess syfte, samt stödjer de arbetsuppgifter som genomförs. Arbetet har genomförts i samarbete med NCC AB i Solna. LÄS MER

 3. 3. A CONTINGENCY APPROACH TO THE CO-LOCATION OF DESIGN TEAM MEMBERS

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Andreas Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Lean Construction; Big Room; Co-location; Socio-technical System; Contingency Theory; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: A “Big Room”, a way of organizing design team members through integration, can be found as one of the tools in the “Lean management” philosophy that made Toyota as a car Manufacturer successful. NCC, one of the largest construction companies in the northern European construction industry, is developing their own Big Room concept under the name of NCC Project Studio to improve building design results. LÄS MER

 4. 4. Viktiga aspekter i samverkansformen NCC Projektstudio : En intervjustudie för NCC

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Adam Goczkowski; [2013]
  Nyckelord :NCC Projektstudio; projektering; BIM.;

  Sammanfattning : The projecting time in the construction industry needs to become more efficient toshorten the amount of time it takes to project a build. One of the North's leadingconstruction company NCC constuction Sweden AB has developed a form ofcollaboration called ”NCC project studio” that they use in some projects today. LÄS MER