Sökning: "NCC Projektstudio"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden NCC Projektstudio.

 1. 1. Mot en standardiserad NCC Projektstudio

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Saman Khoogar; [2016]
  Nyckelord :NCC Projektstudio; Lean Construction; Project management; NCC Projektstudio; Lean Construction; Projekteringsmetodik;

  Sammanfattning : Deliver cost-effective and error-free products that meet customers´ demands and needs within the defined time frame, is the project team’s main goal. The modern project management includes tenfold consultants with different expertise that contribute with new knowledge in diverse phases. LÄS MER

 2. 2. VDC-inspirerat arbetssätt i kommunen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Amanda Hedström; Stefan Längberg; [2016]
  Nyckelord :municipality; communication; coordination; trust; competence; VDC; BIM; NCC; kommun; kommunikation; samordning; förtroende; kompetens;

  Sammanfattning : Buildings become more complex and society is constantly evolving. More and more specialized operators join the construction industry, which increases the need for effective interaction between them. Focus should be on communication and an intersectoral cooperation must be taken into use. LÄS MER

 3. 3. Ett rum för både möte och projektarbete? : En studie om aktivitetsbaserat arbetssätt i den fysiska miljön i en projektstudio.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Häggström Josefin; [2016]
  Nyckelord :Spatial design; Information design; Activity Based Working; Office; Project Studio; Zoning; Rumslig gestaltning; Informationsdesign; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Kontor; Projektstudio; Zonindelning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie om hur en projektstudio kan utformas så att den kommunicerar och stödjer dess syfte, samt stödjer de arbetsuppgifter som genomförs. Arbetet har genomförts i samarbete med NCC AB i Solna. LÄS MER

 4. 4. Big Room som projekteringskoncept, en fallstudie av NCC Projektstudio.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Mikaela Landin Hellqvist; Jakob Revellé; Viktor Sjöberg; Filip Staxäng; Anna Wetterberg; [2014]
  Nyckelord :Big Room; Lean Construction; Lean Project Delivery; NCC Projektstudio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Viktiga aspekter i samverkansformen NCC Projektstudio : En intervjustudie för NCC

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Adam Goczkowski; [2013]
  Nyckelord :NCC Projektstudio; projektering; BIM.;

  Sammanfattning : The projecting time in the construction industry needs to become more efficient toshorten the amount of time it takes to project a build. One of the North's leadingconstruction company NCC constuction Sweden AB has developed a form ofcollaboration called ”NCC project studio” that they use in some projects today. LÄS MER