Sökning: "NDF digestibility"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden NDF digestibility.

 1. 1. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Elgemark; [2019]
  Nyckelord :digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Sammanfattning : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. LÄS MER

 2. 2. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 3. 3. Whole crop barley silage and grass silage harvested at different stages of maturity : effects on feed intake, selection, digestibility and protein utilization in sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Magnusson; [2017]
  Nyckelord :evaluation; forage; nitrogen; wether;

  Sammanfattning : I Sverige används gräsensilage och helsädesensilage från bland annat korn som vinterfoder i köttproduktion av både nötkreatur och lamm. Korn kan sås som skyddsgröda när vallar skall anläggas och att skörda kornet som helsädsensilage istället för vid tröskmognad får vallen mer ljus samtidigt som det blir vallskörd redan det första året. LÄS MER

 4. 4. Grovfoder till lågdräktiga dikor med speciellt fokus på fiber och protein

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Frendberg; [2017]
  Nyckelord :Rörflen; ; NDF; ; iNDF; ; torrsiktning; ; partikelstorlek i träck;

  Sammanfattning : Till följd av ökande efterfrågan på betande nötkreatur och nötkött från nötkreatur uppfödda i Sverige har dikalvsproduktionen i Sverige ökat. För att möta behovet behöver produktionen öka ytterligare, vilket kräver en bättre ekonomisk lönsamhet för lantbrukare som håller dikor. LÄS MER

 5. 5. The effects of feeding low levels of concentrate to early lactating dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Adriana Llopis Palomares; [2016]
  Nyckelord :early lactation; dairy cows; low concentrate; milk production; energy balance;

  Sammanfattning : Current concerns about sustainable agriculture and the needs to reduce the use of concentrates has led researchers to investigate new approaches in feeding systems for dairy cows. The beginning of lactation is a threatening episode in cow’s life. LÄS MER