Sökning: "NEDSKRÄPNING"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet NEDSKRÄPNING.

 1. 1. Vad är problemet? En WPR-analys av representationen av problem, subjekt och lösningsförslag i arbetet mot nedskräpning i Angered.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tanja Hellsten Romeborn; [2019-08-12]
  Nyckelord :NEDSKRÄPNING; WPR-METODEN; GOVERNMENTALITET; ANGERED; AVFALLSHANTERING;

  Sammanfattning : This thesis aims to broaden the perspectives on littering through a case study in Angered, a suburban area north of Gothenburg where littering has been identified as one of the major problem areas by citizens. The study is based on the governmentality inspired power analysis method WPR which examines how problems become problems based on how they are understood and thought of as problems and the consequences that follow. LÄS MER

 2. 2. Nedskräpning i Halmstads tätort : En kartläggning av tillsyn och attityder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från handling till konsekvens : Hur barns handlingar för hållbar utveckling kan beskrivas utifrån kunskaper och värderingar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Swindell Sofia; Edin Moa; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Hållbar utveckling; Kunskap; Värdering; Demokrati; Undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens  avsikt  var  att  få  fördjupad  kunskap  om  hur  barns  normer  och  handlande  med relevans för hållbar utveckling kan beskrivas i termer av kunskaper och värderingar, samt hur dessa kan förändras genom undervisning som bygger på berättelser. Studien var av kvalitativ karaktär och den utfördes på en förskola där fem barn i åldern 3-5 år deltog. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas nedskräpningsbeteende? Positiva och negativa budskap mot fimpnedskräpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Lindau; [2019]
  Nyckelord :nedskräpning; nedskräpningsbeteende; cigarettfimp; fimp; antinedskräpningsbudskap; prompt; uppmanande budskap; evaluative tone; skräpgrad; randomiserad experimentell metod; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Various research and initiatives are being done to decrease the amount of litter in our environment. The most common type of litter found in our parks, cities and on our beaches is plastic, where cigarette butts are one of the most common subcategories. LÄS MER

 5. 5. ”Människan är det farligaste djuret” : Elevers uppfattningar om miljöproblem och framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Khadra Ismail; [2019]
  Nyckelord :sustainable development; environmental problems; student; future; hållbar utveckling; miljöproblem; elever; framtiden;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att belysa hur 10 elever i årskurs fem uppfattar miljöproblem och framtiden. Studien har tillämpat den kvalitativa metoden fokusgrupper och klarlägger begreppet hållbar utveckling samt globala insatser inom hållbar utveckling. LÄS MER