Sökning: "NEO PI-R"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden NEO PI-R.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen och möjligheten att predicera upplevd stress

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jan-Erik Haapaniemi; [2016]
  Nyckelord :Five-factor model; personality traits; perceived stress; neuroticism; NEO-PI-R; perceived stress scale; Femfaktormodellen; personlighetsdrag; upplevd stress; neuroticism; NEO-PI-R; perceived stress scale;

  Sammanfattning : Det finns individuella skillnader i hur vi påverkas av stress och ett sätt att identifiera skillnaderna är att undersöka hur personlighetsdrag predicerar upplevd stress. Detta kan tillämpas vid rekrytering till yrken med särskilda krav på stresstålighet. LÄS MER

 3. 3. Ledarcoachning : En arena för reflektion och utvecklande av Samvetsgrannhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Petter Agestam; Jakob Hanell; [2009]
  Nyckelord :coachning; ledarskap; NEO PI-R;

  Sammanfattning : När vi hör ordet coachning associerar vi det ofta med idrott. När vi tänker på en coach tänkervi ofta på en hockeytränare eller en fotbollstränare. Studien som du nu håller i din handkommer att redogöra för en aspekt av coachning som inte är lika välkänt i vidare kretsarnämligen ledarcoachning. LÄS MER

 4. 4. Arbetskonflikt, syskonplacering och partnerstatus

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Eva Johansson; Liselotte Söderlund; [2008]
  Nyckelord :Nyckelord: Interpersonella konflikter; mellanmänskliga konflikter; arbetskonflikt; syskonplacering; partnerstatus; agreeableness;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i konfliktbenägenhet på arbetet beroende på syskonplacering och partnerstatus. Deltagarna var till största delen tågresenärer med en medelålder på 39 år. N= 174. LÄS MER