Sökning: "NEOREALISM"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet NEOREALISM.

 1. 1. The Abraham Accords: Yesterday’s foes, tomorrow's friends? : A Qualitative case analysis of the Geopolitical-Economic drivers of the AbrahamNormalization Accords

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Adel Harmoush; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Throughout the years that followed the establishment of the state of Israel, the relations between the Arabs and Israel have never been open and transparent as they were after the announcement of the Abraham Accords. The Abraham Accords refer to the normalization agreement between Israel, the United Arab Emirates, and Bahrain that was announced on the the15th of September 2020. LÄS MER

 2. 2. Delad hotbild, men skilda alliansstrategier - En teoriprövande studie om Sverige och Norges förhållningssätt till NATO

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Trouvé; Agnes Eklund; [2022]
  Nyckelord :Alliansbyggande; NATO; neorealism; neoklassisk realism; teoriprövande; komparativ fallstudie.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att länder agerar olika i det internationella systemet beror på många variabler. Stater strävar efter att stärka sin egen säkerhet och makt och tenderar att ingå i mellanstatliga samarbeten som följer det egna landets nationella identitet och dess medföljande ideologier, och vad som upplevs vara ett yttre hot skiljer sig länder emellan. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ fallstudie på sexpartssamtalens slut : ur ett säkerhettspolitiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elin Lantz; [2022]
  Nyckelord :sexpartssamtalen; säkerhetspolitik; neorealism; neoliberalism; Nordkorea;

  Sammanfattning : The aim of this work is to get a deeper understanding concerning the events following the end of the six party talks 2009, when North Korea decided to withdraw. By using analytical security perspectives, neorealism and neoliberalism a further understanding for the previous members from the six party talks approaches will be discussed in this qualitative case study. LÄS MER

 4. 4. EU som säkerhetsaktör i Sahel : Hur unionens strategiska kultur formar dess agerande i regionen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Robin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Sahel; EU; strategic culture; Mali; conflict; Sahel; EU; strategisk kultur; Mali; konflikt;

  Sammanfattning : This Master thesis aims to study how the EU’s strategic culture shapes the EU as a security actor in the Sahel. A region stricken with poverty and conflict with no end in sight in which the EU and European states are deeply involved. LÄS MER

 5. 5. The Kremlin and Washington in the Levant : A most similar comparative case study of the actions by the United States and Russia in the Syrian civil war

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Isak Flink; [2021]
  Nyckelord :Syria; Russia; United States; Neorealism; Neoliberalism; Foreign intervention;

  Sammanfattning : Ever since the outbreak of the Syrian civil war two countries have been outspoken about the situation, Russia and the United States. As the conflict has developed these two actors have been active within the conflict both militarily and diplomatically. This outlines the research problem, why these actors have had an interest in Syria. LÄS MER