Sökning: "NES"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet NES.

 1. 1. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2019]
  Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER

 2. 2. (UNTITLED, DATE UNKNOWN) or the potential of the once forgotten as seen by Nietzsche and Warburg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Kirsti Taylor Bye; [2018-08-15]
  Nyckelord :Nietzsche; Warburg;

  Sammanfattning : This essay attempts to explore the notion of memory and forgetfulness in relation tothe collection at the Trondheim Museum of Art. Memory can in this case beunderstood as the information about the collection, what is known about the objectsand how they came into the possession of the museum, forgetfulness being theinstances where this information is missing, often without the museum beingconscious about it. LÄS MER

 3. 3. Arpeggios i NES-musik : Skillnader i användning av arpeggios, och hur väl det hörs skillnad på dem.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Klas Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Musik; spel; arpeggio; kulturella skillnader; NES;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att undersöka skillnader i preferensen gällande arpeggios i NES- och Famicom-musik baserat på kultur. Bakgrundskapitlet tar upp tidigare forskning inom tangentiella ämnen, samt beskriver arpeggios och hur NES- och Famicom-konsolerna är uppbyggda. En kvantitativ metod utvecklas sedan, och problematiseras. LÄS MER

 4. 4. Seeing is believing is doing? : On the role of future-oriented imagination in developing motivation for a sustainable lifestyle

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktoria Vingmarker; [2018]
  Nyckelord :environmental psychology; future-oriented imagination; pro-environmental behaviour; pro-environmental self-identity; sustainable development; sustainable lifestyles;

  Sammanfattning : The environmental and climate-related sustainability challenges facing the world today are complex, accelerating and urgent, and they call for change from multiple stake­hol­ders. While govern­ments, busi­nes­ses and other insti­tutions hold a high degree of responsibility for initia­ting and enabling the neces­sary change processes towards sustainable practices, so do also individuals and com­munities. LÄS MER

 5. 5. Omvänt umgängessabotage — Kan lojalitet mellan avtalsparter uppnås genom fångarnas dilemma?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Salö; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; umgängessabotage; spelteori; fångarnas dilemma; samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I have identified a problem of cooperation in the field of divorced parents spending time with their children. The problem is that one parent is deliberately absent and not fulfilling the agreements of spending time with the children. I have called it reverse visitation interference, and I haven’t found any legal solution to it. LÄS MER