Sökning: "NGO organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden NGO organisation.

 1. 1. Världen är inte svart eller vit, den har tvåhundraelva nyanser av grått - Om humanitära insatser och lokala nätverk i Ugandas tuffa miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Bengtsson; Stefani Vreca; [2021]
  Nyckelord :Aktörer; kluster; tillit; non governmental organisation NGO ; nätverk; samverkan; Uganda; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite the fact that there are established networks that reach far beyond the ¨last mile¨, there are still difficulties encountered by the distribution networks of necessities in Uganda. The purpose of this thesis is to study how successful networks in Uganda operate, what characterizes them and under what possible conditions they could be used for distributing humanitarian supplies. LÄS MER

 2. 2. Skolvägen och andra hinder: En etnografisk studie om funktionsnedsatta barns skolgång i en by på Bali

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felicia Malmström; [2021]
  Nyckelord :Education in Indonesia; Disabled children’s education; Disabilities and Karma; utbildning i Indonesien; Funktionsnedsättningar och skolgång; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the situation of disabled children and their access to education in a village in northern Bali, Indonesia. The method used was ethnographic with participant observations, and the empirical material was collected during six weeks with ten families in their homes and at the facility of an NGO. LÄS MER

 3. 3. Morality Discourses of NGOs Working With FGM/C in Sierra Leone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mika Bergström; [2020]
  Nyckelord :Sierra Leone; FGM C; Universalism; Cultural Relativism; NGO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines how moral discourse concerning FGM/C is articulated by the NGOs Amazonian Initiative Movement (AIM) and Advocacy Movement Network (AMNet) and with what consequences. It is a case study about these two organisations which uses content analysis as the main data collecting and analysing strategy. LÄS MER

 4. 4. Professional’s Perceptions on Coping Strategies Amongst Sexually Abused Girls in Kandy, Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Rachel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Sri Lanka; Coping Strategies; Avoidant Dissociative Coping; Positive Approach Coping Sexual Abuse; Trauma;

  Sammanfattning : Child sexual abuse is an ongoing societal problem, causing severe trauma to vulnerable individuals and evoking all manner of coping strategies in managing the aftermath of their experiences.  Whilst extensive research has directed attention onto sexual abuse and the coping strategies that result from such trauma, very few studies have concentrated on the professional perceptions when supporting sexually abused girls using coping strategies to combat their trauma. LÄS MER

 5. 5. Svenska ENGO:s & hållbar utveckling : En kvalitativ studie av svenska icke-statliga miljöorganisationers arbete med och perspektiv på hållbar utveckling i relation till Agenda 2030 och grön ekonomi

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Martina Settlin; Kristin Bäck Persson; [2020]
  Nyckelord :icke-statlig organisation; Sverige; NGO; miljö; hållbar utveckling; Agenda 2030; grön ekonomi; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Medvetenheten för den mänskliga påverkan på miljön ökar och har blivit en alltmer viktig fråga inom nationell politik. Sverige vill se sig själva som en internationell förebild vad gäller alla dimensioner av hållbarhet och i uppfyllandet av de globala målen, något som kräver ett stort engagemang från hela samhället. LÄS MER