Sökning: "NICLAS BERGSTRÖM"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden NICLAS BERGSTRÖM.

 1. 1. Bilden av staden : Stockholm som motiv i historiska och samtida avbildningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Niclas Bergström; [2020]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Stockholmsmotiv; Stockholm; Vykort; Målningar; Avbildningar; Propaganda; Massproducerade bilder;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Stockholm has been portrayed in paintings and postcards during the last 500 years. In this essay my research material is collected mostly from literature about the subject matter. LÄS MER

 2. 2. Dental maturity assessment in prematurely born children

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :SARA ARVINI; NICLAS BERGSTRÖM; [2015]
  Nyckelord :dental maturity; premature; premature children; Demirjian; extremely preterm; very preterm;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mål: Tidigare studier visar att delar av den fysiska och psykiska tillväxten och utvecklingen hos för tidigt födda barn kan påverkas av den förkortade graviditetsperioden. De odontologiska aspekterna av prematuritet har ännu inte till fullo studerats. LÄS MER

 3. 3. PAX9-genens betydelse för tandstorleken -En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Niclas Bergström; Sara Arvini; [2013]
  Nyckelord :PAX-9;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte/frågeställning: Tandutvecklingen involverar en rad olika genetiska interaktioner som innefattar uttryck av bland annat transkriptionsfaktorer, tillväxtfaktorer och signalmolekyler. Syftet med den här uppsatsen var att systematiskt undersöka dagens vetenskapliga litteratur utifrån frågeställningen: Har uttryck av PAX9-genen en direkt påverkan på den slutliga tandstorleken hos människor? Material och metod: En systematisk litteratursökning av studier gjordes via databasen PubMed med hjälp av MeSH-termer, fritextsökning och handsökning via referenslistor. LÄS MER