Sökning: "NIKLAS VESTERLUND"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden NIKLAS VESTERLUND.

 1. 1. Implementering av PDCA i ett byggföretag : En metod att förbättra arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pedram Assadi; Daniel Pero Vesterlund; Niklas Hårstad; [2015]
  Nyckelord :Lean; Kaizen; PDCA; innovation; förbätringsprocesser;

  Sammanfattning : Genom ett eget utformat dokument av författarna baserat av PDCA-metoden, visar studiens utfall att implementering av innovationsteknik är fullt möjligt i ett byggföretag som Garant Bygg & Bad. PDCA-dokumentet främjar dessutom innovationsförmågan i förbättringsprocesser i det valda företaget. LÄS MER

 2. 2. Material i ett första beklädnadslager-för ökad komfort under ett tätt yttermaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MALIN SIMA; NIKLAS VESTERLUND; ANTON MAGNUSSON; [2013]
  Nyckelord :polyester; ull; första beklädnadslager; underställ;

  Sammanfattning : Yrkesfiskare utsätts dagligen för tufft fysiskt arbete och hårt klimat. Att hålla sig varm och torr är ett stort problem. Samtidigt som det yttre plagget är helt tätt mot de yttre påfrestningarna, släpper plagget inte igenom den ånga och fukt som kroppen skapar vid ett fysiskt krävande arbete. LÄS MER