Sökning: "NIU-fotboll"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet NIU-fotboll.

 1. 1. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 2. 2. Elitfotbollsklubbarna i Stockholms NIU-verksamhet : en kvalitativ studie av klubbarnas verksamhet på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Österberg; [2018]
  Nyckelord :NIU Fotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de elitföreningar i Stockholm som bedriver specialidrott fotboll i skolan upplever samarbetet med de olika skolorna. Syftet är också att undersöka och beskriva vilka svårigheter respektive utvecklingsmöjligheter föreningarna upplever. LÄS MER

 3. 3. Fotboll i gymnasieskolan : Gymnasieelevers upplevda livssituation och utveckling på NIU-fotboll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Sandwall; [2016]
  Nyckelord :Development; football; health; motivation; students; Elever; fotboll; hälsa; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer eller mindre idrott i skolan är en stor debatt som delar Sverige. Studier visar på att daglig fysisk aktivitet under skoltid förbättrar betygen hos eleverna samt att trivseln ökar. LÄS MER

 4. 4. Hur identifieras talang till NIU-fotboll? : Organisation av identifiering och selektering till två olika skolmodellers NIU-uttagning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Carl Blomqvist; Viktor Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Nationellt godkända idrottsutbildningar; Fotboll; Organisering; Talangidentifikation; Selektering; Uttagning; RAE;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde:Inom NIU-fotboll finns det olika sätt att organisera sig. Vilken påverkan har de olika organisationsformerna på identifikationen av vad de anser vara talang. LÄS MER