Sökning: "NIV behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden NIV behandling.

 1. 1. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Phetphirun Baolorphet; Henrik Ekhult Neselius; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; Experience; Non-invasive ventilation; Nurse; Akutsjukvård; erfarenheter; Non-invasiv ventilatorbehandling; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Non invasiv ventilatorbehandling, NIV, är en behandlingsmetod för patienter med akut respiratorisk svikt. Både ventilatoriska och hypoxiska tillstånd kan behandlas med denna metod som blivit vanligare inom akutsjukvården de senaste decennierna. LÄS MER

 3. 3. En subjektiv utvärdering av utbildning och infört protokoll för användandet av akut-NIV och handläggningen av akut andningssvikt med misstanke om hypoventilation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Lina Elmgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera olika sjukdomstillstånd kan ge upphov till hypoventilation och idag är den vedertagna behandlingen för hypoventilation icke-invasiv ventilation. För två år sedan infördes ett protokoll för NIV-behandling, samtidigt initierades utbildningsinsatser för de kliniker som möter NIV mest frekvent på USÖ. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsdokumentation för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som behandlas med Non-invasiv ventilation : en journalgranskning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kerstin Roos; [2015]
  Nyckelord :Nursing care; documentation; record audit; chronic obstructive pulmonary disease; Non-invasive ventilation; pressure ulcer; nutrition; Omvårdnad; dokumentation; journalgranskning; kronisk obstruktiv lungsjukdom; Non-invasiv ventilation; trycksår; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) som behandlas med Non-invasiv ventilation (NIV) har risk för trycksår och malnutrition. Observation och övervakning av patienterna är viktigt för att kunna följa behandlingsförloppet och tidigt upptäcka en eventuell försämring samt förebygga komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av intensivvårdspatienter som behandlas med noninvasiv ventilering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dan Lindstrand; Annelie Hörberger; [2014]
  Nyckelord :Erfarenhet; intensivvård; noninvasiv ventilering; respiratorisksvikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med respiratorisksvikt är vanligt förekommande inom all intensivvård. En behandlingsmetod som blivit allt vanligare är noninvasiv ventilator behandling (NIV). LÄS MER