Sökning: "NLP"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet NLP.

 1. 1. Sentiment Analysis of Nordic Languages

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Mårtensson; Jesper Holmblad; [2019]
  Nyckelord :Neural networks; LSTM; GRU; Keras; Sentiment analysis; Nordic languages;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of applying sentiment analysis to extract tonality of user reviews on the Nordic languages. Data processing is performed in the form of preprocessing through tokenization and padding. A model is built in a framework called Keras. LÄS MER

 2. 2. Emotion Classification with Natural Language Processing (Comparing BERT and Bi-Directional LSTM models for use with Twitter conversations)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Nathaniel Joselson; Rasmus Hallén; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We have constructed a novel neural network architecture called CWE-LSTM (concatenated word-emoji bidirectional long short-term memory) for classify- ing emotions in Twitter conversations. The architecture is based on a combina- tion of word and emoji embeddings with domain specificity in Twitter data. LÄS MER

 3. 3. Word2vec2syn : Synonymidentifiering med Word2vec

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Tove Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Word2vec; synonym identification; vector space model; word vectors; cosine similarity; Word2vec; synonymidentifiering; vektorrymdsmodell; ordvektorer; cosinuslikhet;

  Sammanfattning : Inom NLP (eng. natural language processing) är synonymidentifiering en av de språkvetenskapliga utmaningarna som många antar. Fodina Language Technology AB är ett företag som skapat ett verktyg, Termograph, ämnad att samla termer inom företag och hålla den interna språkanvändningen konsekvent. LÄS MER

 4. 4. APPLICATIONS OF DEEP LEARNING IN TEXT CLASSIFICATION FOR HIGHLY MULTICLASS DATA

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Adam Grünwald; [2019]
  Nyckelord :ULMFiT; Neural Networks; NLP; LSTM; Transfer Learning;

  Sammanfattning : Text classification using deep learning is rarely applied to tasks with more than ten target classes. This thesis investigates if deep learning can be successfully applied to a task with over 1000 target classes. A pretrained Long Short-Term Memory language model is fine-tuned and used as a base for the classifier. LÄS MER

 5. 5. Domain similarity metrics for predicting transfer learning performance

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jesper Bäck; [2019]
  Nyckelord :nlp.natural language processing; machine learning; transfer learning; similarity metrics; similarity; predict; performance;

  Sammanfattning : The lack of training data is a common problem in machine learning. One solution to thisproblem is to use transfer learning to remove or reduce the requirement of training data.Selecting datasets for transfer learning can be difficult however. LÄS MER