Sökning: "NLU"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet NLU.

 1. 1. Server-Less Rule-Based Chatbot Using Deep Neural Network

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Santhosh Kumar Nagarajan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Customer support entails multi-faceted benefits for IT businesses. Presently, the business depends upon on conventional channels like e-mail, customer care and web interface to provide customer support services. LÄS MER

 2. 2. Neural Language Models with Explicit Coreference Decision

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jenny Kunz; [2019]
  Nyckelord :Coreference; Reference; Entity; Language Models; LM; Neural Networks; RNN; Attention; Deep Learning;

  Sammanfattning : Coreference is an important and frequent concept in any form of discourse, and Coreference Resolution (CR) a widely used task in Natural Language Understanding (NLU). In this thesis, we implement and explore two recent models that include the concept of coreference in Recurrent Neural Network (RNN)-based Language Models (LM). LÄS MER

 3. 3. Prototyputveckling för skalbar motor med förståelse för naturligt språk

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik; KTH/Hälsoinformatik

  Författare :Carlos Galdo; Teddy Chavez; [2018]
  Nyckelord :natural language understanding; natural language; neural network; NLU; natural language processing; speech recognition; hidden Markov model; naturligt språk; neurala nätverk; NLU; språkteknik; taligenkänning; dold Markovmodell;

  Sammanfattning : Förståelse för naturligt språk, språk som har utvecklats av människan ex. talspråk eller teckenspråk, är en del av språkteknik. Det är ett brett ämnesområde där utvecklingen har gått fram i snabb takt senaste 20 åren. LÄS MER

 4. 4. Granskning av examensarbetesrapporter med IBM Watson molntjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Eriksson; Philip Wester; [2018]
  Nyckelord :Essay Scoring; Cloud Services; Artificial Intelligence; AI; Natural Language Understanding; NLU; Uppsatsrättning; Molntjänster; Artificiell Intelligens; AI; Natural Language Processing; NLP;

  Sammanfattning : Cloud services are one of the fast expanding fields of today. Companies such as Amazon, Google, Microsoft and IBM offer these cloud services in various forms. As this field progresses, the natural question occurs ”What can you do with the technology today?”. LÄS MER