Sökning: "NMR"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet NMR.

 1. 1. The Effect of Using DMSO as a Cosolvent for Ligand Binding Studies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Biofysikalisk kemi

  Författare :Simon Birgersson; [2019]
  Nyckelord :Galectins; Nuclear Magnetic Resonance; NMR; Biophysical Chemistry; Relaxation; CPMG; ITC; Biofysikalisk Kemi; Kärnmagnetisk resonans; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : DMSO sees common application as a solvent for studies of synthetic molecules in biological systems, in fields such as drug design. Despite this, the possibility and nature of solvent interactions with both synthetic ligand and their target macromolecules is widely unexamined. LÄS MER

 2. 2. Klagorätt vid beslut om demonstrationstillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :klagorätt; polisens beslut; överklaga; demonstrationer; demonstrationstillstånd; förvaltningslagen;

  Sammanfattning : Att demonstrera är ett viktigt och värdefullt verktyg för att skapa opinion. En demonstration är inte bara enkel och billig att anordna, utan är dessutom ett effektivt och direkt sätt för människor att uttrycka sina åsikter på. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetens paradox : En diskursanalys av hur SD och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Flybring; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nordiska motståndsrörelsen; jämställdhet; familj; nation;

  Sammanfattning : Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens (NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. LÄS MER

 4. 4. Rasism och populism : En argumentations- och diskursinriktad analys av SDs och NMRs partiprogram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jesper Widman; [2019]
  Nyckelord :Swedish democrats; Nordic resistance movement; antisemitism; islamophobia; cultural racism; religion in Swedish politics;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with an argumentation and discourse approach with the purpose to compile what the Swedish democrats (SD) and the Nordic resistance movement (NMR) writes about religion in their current party program. The two main questions in this study were as follows: Are there any signs of islamophobia, antisemitism or cultural racism in the party programs of Swedish democrats and the Nordic resistance movement and how is this expressed? also Is it religion that is more represented as threat in each party program? The main theories that are discussed in this study are islamophobia, antisemitism and cultural racism. LÄS MER

 5. 5. Nazister i nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Nordevik; Katja Palo; [2018-09-07]
  Nyckelord :NMR-demonstrationen i Göteborg; nazism; Nordiska motståndsrörelsen; episodisk och tematisk gestaltning; svensk tryckt press; kvantitativ innehållsanalys.; The NMR demonstration in Gothenburg; nazism; Nordiska motståndsrörelsen; episodic and thematic framing; swedish press; quantitative content analysis.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a quantitative content analysis of the Swedish nazi group Nordiskamotståndsrörelsen (NMR), their demonstration in Gothenburg on the 30th of September 2017and the counter demonstrations against it. Using theories of framing we examined whether thedemonstrations were framed in an episodic (event- or exemplar-oriented) or thematic (issueoriented)way, and whether it differed between newspapers. LÄS MER