Sökning: "NNE hus"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden NNE hus.

 1. 1. Att bygga energisnålt med olika ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanney Bengtsdottir; Christel Hagerup Norrman; [2018]
  Nyckelord :NNE-house; exhaust air ventilation F ; exhaust air heat pump FVP ; FTX; thermal comfort; air quality; moisture; heat output; energy consumption; economy; NNE-hus; frånluftsventilation F ; frånluftsvärmepump FVP ; FTX; termisk komfort; luftkvalitet; fukt; effektbehov; energibehov; ekonomi;

  Sammanfattning : Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika funktioner och begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Effekter av nära-nollenergikravet för projektering av flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Manne Lodmark; [2018]
  Nyckelord :NNE-hus; BBR 25; Byggregler 2020; flerbostadshus; nära-nollenergihus; klimatmål;

  Sammanfattning : För att driva på utvecklingen mot energieffektivare byggnader sattes målet från EU att alla byggnader som uppförs efter den 1 januari 2021 ska vara klassade som nära-nollenergi hus. Följden av denna målsättning förväntas komma som skärpta energikrav 2020 och byggföretagen som projekterar byggnaderna står nu inför en förändring. LÄS MER

 3. 3. Energibesparingslösningar & kostnadsanalys för NNE-hus inför 2021 : En studie om hur en specifik byggnad klarar av de nya BBR25-kraven beroende av uppvärmningskälla och geografiskt läge i Sverige

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Flygar; David Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Geographic location; source of heat; Near zero energy houses; Geografiskt läge; Uppvärmningskälla; BBR krav; NNE hus;

  Sammanfattning : Examensarbetet är gjort med avseendet på att kraven för nyproduktion av småhus skärps i Sverige under sommaren 2018, men även i samtliga EU-länder skall kraven vara genomförda innan år 2021. Kraven är riktade mot den totala energiförbrukningen av nybyggda bostäder i brukstillstånd och att specifik energianvändning som tidigare används ersätts med primärenergi för att räkna ut förbrukningen. LÄS MER

 4. 4. ANALYS AV STATIONSHUS UPPFÖRDA 1860–1900 MED BEVARANDE- OCH ENERGIKRAV I KLIMATSKALET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Ida Dahlberg; Jessica Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Stationshus; bevarandekrav; kulturhistoriskt värde; energikrav; ändrad användning; byggtekniska detaljer;

  Sammanfattning : Syfte: Linde Bjur och Engström (2009) skriver att det finns 2000 äldre stationshus i Sverige och att det är en kulturhistorisk skatt. Under tidens gång har de förlorat sin status och flera rivits. Idag nyttjas ej längre flertalet byggnader inom Trafikverkets verksamhet och ska därför rivas eller säljas (Trafikverket, 2015). LÄS MER

 5. 5. Brukarrelaterad energianvändning i flerbostadshus : En studie om möjliga beteendeförändringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Hedda Gunnarson; Elin Melin Hamber; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On behalf of the engineering consultancy firm Incoord this study intends to study behavioural-related energy use in multifamily buildings, and how household electricity and domestic hot water can be minimized by behavioural-changes. The aim of the report is to answer whether it is possible to create incentives to change user behaviour. LÄS MER