Sökning: "NO-undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet NO-undervisning.

 1. 1. Inlärningsvinster för elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Björklund; Hanna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Inlärningsvinst; learning by doing; outdoor learning; outdoor teaching; primary school; school development; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av befintlig forskning och annan relevant litteratur angående kunskapsvinster med utomhuspedagogik. Syftet med översikten är att besvara frågeställningen som är: ”Vilka inlärningsvinster finns för f- 3 elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning?” För att besvara frågeställningen har vi använt oss av tre olika databaser samt sökt i litterära källor. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar NO-lärare med naturvetenskapliga språket i klassrummet? : En analys av NO-undervisning genom epistemologiska riktningsgivare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Berglund; [2019]
  Nyckelord :NO-undervisning; begreppsintroduktion; epistemologiska riktningsgivare;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur NO-lärare arbetar med det naturvetenskapliga språket i grundskolans årskurs 9. Studien försöker även ta reda på hur många begrepp en lärare använder under en observation för att synliggöra innehållet. Studien analyserar lärarens språk genom att använda epistemologiska riktningsgivare som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Lära om och av naturen - Lärarstudenters uppfattningar om utomhuspedagogiskt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Minna Salmi; Amanda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :biologi; elev; elevers lärande; grundskola; klimat; lärarutbildning; miljö; naturvetenskap; NO; studentattityder; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Genom detta arbete vill vi utveckla vår förståelse för lärarstudenters upplevelser av vilka förutsättningar utbildningens NO-kurser skapar för framtida utomhuspedagogiskt arbete inom dessa ämnen. Denna vilja grundas i ett personligt engagemang för hur vi inom skolan kan stödja elever som idag växer upp i en eskalerande klimatkris samt i tidigare forskning som visat att lärares möjligheter till detta till stor del utvecklas under lärarutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Effekter av flippat klassrum på grundskoleelevers prestationer, resultat och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lassana Ouattara; [2019]
  Nyckelord :Flippat Klassrum; Motivation; Prestation; Försöksgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Jag har genom en longitudinell studie under ett och ett halvt år, undersökt effekterna av flippat klassrum i två årskurs 4 och vidare årskurs 5 klasser i naturorienterande (NO) undervisning. Studien omfattar försöksgrupp och kontrollgrupp med totalt 39 elever, och fokuserar på elevernas prestationer i olika kunskapstester under en period då en av klasserna (försöksgruppen) undervisats genom en form av flippat klassrum och den andra klassen (kontrollgruppen) undervisats genom ett så kallat traditionellt undervisningsformat och vice versa. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER