Sökning: "NOAC"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet NOAC.

 1. 1. Korrelation mellan kreatinin och cystatin C-baserad estimerad glomerulär filtrationshastighet hos Edoxabanbehandlade patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lena Bui; [2021]
  Nyckelord :Edoxaban; NOAC; eGFR; creatinine; cystatin C; Edoxaban; NOAK; eGFR; kreatinin; cystatin C;

  Sammanfattning : Introduktion: På senare tid har en ny generation av antikoagulantia (NOAK) uppkommit. NOAK kommer med fördelar då tidigare antikoagulantia behandling krävt täta läkarkontroller, reglering av dosering och hänsyn till kost. Tidigare antikoagulantia som warafarin och hepariner inhiberar flera koagulationsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av analysmetod för bestämning av anti-FXa aktivitet i plasma hos patienter behandlade med apixaban eller LMH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Areej Abuaita; Asmaa El Saleh; [2019]
  Nyckelord :NOAC. Chromogenic substrate assay. Eliquis. Fragmin. blood coagulation.; NOAK. Kromogen substratmetod. Eliquis. Fragmin. blodkoagulation.;

  Sammanfattning : Apixaban och lågmolekylärt heparin (LMH) är antikoagulantia som förhindrar blodproppsbildning genom att hämma faktor Xa. Allt mer patienter använder apixaban och LMH, vilket gör att laboratoriemedicin på länssjukhuset Ryhov är i behov av att utvärdera analysmetoder för apixaban och LMH för att kunna implementera analyserna i klinisk rutin. LÄS MER

 3. 3. Non-vitamin K dependent oral anticoagulants (NOACs) controls

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anna Persson; [2018]
  Nyckelord :Product development; assay controls;

  Sammanfattning : In recent years non-vitamin K dependent oral anticoagulants (NOACs) have started to replace warfarin for treatment and prevention of deep venous thrombosis (DVT), pulmonary embolism (PE) and stroke in patients with and without atrial fibrillation. There is a need for a simple and rapid method to detect the presence of these drugs in patient plasma. LÄS MER

 4. 4. Validation of a haemoglobin measuring method for determination of blood loss at oral and maxillofacial surgical treatment

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Manaf Alhabshi; [2016]
  Nyckelord :Haemoglobin; HemoCue® system; Blood loss; NOAC;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Determination of blood loss can be a crucial factor at surgical procedures, especially when the amount of blood is small and mixed with other fluids. The existing methods to measure this are still not supported with evidence enough. LÄS MER

 5. 5. Är NOAK ett bättre behandlingsalternativ än warfarin vid förmaksflimmer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Leksell; [2016]
  Nyckelord :Non vitamin K antagonist oral anticoagulants; Förmaksflimmer; Warfarin; NOAK;

  Sammanfattning : Bakgrund Förmaksflimmer är en arytmi som uppkommer av att sinusknutan slutar styra hjärtrytmen och impulser initieras istället på flera olika ställen i förmaken. Detta orsakar en snabb och oregelbunden kontraktion med försämrad cirkulation som resultat. LÄS MER