Sökning: "NODmöss"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet NODmöss.

  1. 1. NOD B-celler har en ökad benägenhet att binda in IgE antikroppar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

    Författare :Malin Rohlin; [2012]
    Nyckelord :T1D; NODmöss; C57BL 6 möss; B-celler; IgE; autoallergi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER