Sökning: "NPM."

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet NPM..

 1. 1. De estetiska ämnenas utveckling och betydelse under 2010-talet. : En kritisk diskursanalys av den offentliga debatten om de estetiska ämnenas positionering och betydelse efter gymnasiereformen 2011.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Andersson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet; GY11; förberedande konstnärliga skolor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the discourses about the position of the aesthetic subjects in the Swedish Education Policy are formed and presented in media texts. As the media today has a great power in society, is an arena for politicians to reach out, media players to raise current issues and the public to engage in opinion formation, this study is done through an analysis of media texts from the years between 2011-2018. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken? : En idealtypsanalys kring upplevelser av styrning och ledning inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Johansson Oberle; [2020]
  Nyckelord :Trust-based governance; NPM; governance; municipal healthcare; management policy; Tillitsbaserad styrning och ledning; NPM; styrning; kommunal hälso- och sjukvård; förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige har haft tydliga problem med sin styrning av välfärdssektorn till följd av incitament som kan hämtas ur NPM. Detta främst i form av en mål- och resultatstyrning som centraliserat makten med återkommande rapporteringskrav. För att komma till bukt med problemen inrättades åtgärder för att främja en ny styrning. LÄS MER

 3. 3. En jämförande policyanalytisk studie om varför hemlösheten minskar i Finland men inte i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Månsson Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Hemlöshet; Bostadslöshet; New Public Management; Policyanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homelessness is a problem in Sweden and other countries, where the number of homeless is increasing. The only country in the EU with an opposite trend is Finland. LÄS MER

 4. 4. Man har sjungit digitaliseringens lov. : En explorativ studie hur ledning i kommunal sektor beaktar anställdas arbetsmiljö vid implementering av digitala system.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Annica Asp; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; work environment; socio-technical; public sector; municipal sector; KASAM; efficiency; New Public Management; NPM; Work-Collegue Balance; Digitalisering; arbetsmiljö; implementering; socio-teknik; offentlig sektor; kommunal sektor; KASAM; effektivisering; NPM; e-förvaltning; Work-Collegue Balance;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska om chefer och ledare inom Nacka kommun tar anställdas arbeten och arbetsmiljö i beaktande när digitala system implementeras. Uppsatsen skrivs inom ramen för forskningsprojektet KomDig, vilket är en förkortning av Kommunal och Digital. Målsättningen med studien är att främja den digitala arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Tillit, handlingskraft och folkvilja - Två synsätt på politikens organisering i kommunsverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Hallberg; [2020]
  Nyckelord :Offentlig förvaltning; Public Administration; Post NPM; Whole Of Government; Tillit; Kommuner; Kommunforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper sets out to analyze tensions between two different political and administrative models in Swedish local democracy; the ‘traditional model based on a hierarchical and highly formal structure with specialized agencies and the ‘centralized model’ in which formalized and specialized committees have been dismantled, and all strategic and operational responsibilities have been transferred to the center board. Previous research concludes that a transition from the former to the latter results in a radical reduction of the number of elected officials and a shift in power from the political to administrative level. LÄS MER