Sökning: "NPM"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet NPM.

 1. 1. Ett nödvändigt ont. En diskursanalys av den mediala debatten kring konsulter inom socialtjänsten. SQ4562,

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tor Palmstedt Nilsson; [2021-06-14]
  Nyckelord :consultant; NPM; privatisation; governmentality; social services; konsult; privatisering; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the occurrence of private consultants within the municipal Swedish social service organisation. To this aim, this study chose to analyse the professional debate and how these consultants are constructed within newspapers and professional journals by the application of discourse analysis and critical theory of organizations on the material. LÄS MER

 2. 2. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 3. 3. Civil kontroll av Försvarsmakten genom statlig förvaltning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mats Kinander; [2021]
  Nyckelord :civil-militär kontroll; Huntington; förvaltning; tillitsbaserad styrning; NPM;

  Sammanfattning : Under flera år har offentlig verksamhet upplevt en tilltagande byråkratisering inom statsförvaltningen. Byråkratiseringen upplevs flytta fokus från kärnverksamhet till administration och därigenom minska efterfrågan på expertis inom offentlig verksamhet. Det kallas ibland för en pågående avprofessionalisering. LÄS MER

 4. 4. Investigating the influence of moisture and temperature on adhesion and barrier properties in laminates

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Ramyashree Srinath; [2021]
  Nyckelord :sustainable packaging materials; temperature; moisture; adhesion; barrier properties; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A world leading food processing and packaging company, Tetra Pak works with the vision of ‘Protect what’s good’ and aims to be a pioneer in developing sustainable packaging. Tetra Pak offers a wide range of carton packaging out of which aseptic carton packages are the most common. LÄS MER

 5. 5. Omställningsstöd till följd av covid-19 : En användarnvänlig utformning?

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Hard; Sara Lidwall; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; New Public Management; NPM; Users; Availability; Omställningsstöd; Covid-19; New Public Management; NPM; Användare; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Under året 2020 drabbades världen av covid-19, en global pandemi som kom att påverka världsekonomin. Pandemin innebar stora svårigheter för många svenska företag. Till följd av omständigheterna införde den svenska regeringen ett omställningsstöd för att underlätta för företag som tappat stor del av sin omsättning. LÄS MER