Sökning: "NSA"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet NSA.

 1. 1. Visselblåsaren Edward Snowden i olika medieformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Persdotter; [2020]
  Nyckelord :Edward Snowden; visselblåsare; hjälte; förrädare; USA; NSA; media;

  Sammanfattning : This essay discusses the portrait of the whistleblower Edward Joseph Snowden in different media forms. Edward Snowden, the NSA employee who in June 2103 revealed NSA’s secret global surveillance system in the newspapers The Guardian UK, The Washington Post and The New York times, has been portrayed in various types of media such as news articles, film, documentary and self-biography. LÄS MER

 2. 2. En undersökning om end-to-end kryptering av SMS med hjälp av PKCS #1

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Android; Encryption; SMS; Public Key Cryptography; Key management; Authentication; Android; Kryptering; SMS; Public Key Kryptografi; Nyckelhantering; Autentisering;

  Sammanfattning : In today’s society, especially after everything that was reported by Edward Snowden when he, during 2013, showed how USA’s NSA worked with global surveillance, there is a great need to keep communication secure. Se- cure both in such a way that the contents in messages are protected from unwanted parties as well as in such a way that messages’ authenticity can be verified. LÄS MER

 3. 3. Signalspaning i Sverige och USA : En komparativ studie av skyddet för den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marlene Wiklund; [2020]
  Nyckelord :signals intelligence; foreign intelligence; NSA; FRA; national security; FISA; comparative law; comparative method; signalspaning; försvarsunderrättelseverksamhet; personlig integritet; FRA; NSA; FISA; nationell säkerhet; EKMR; komparativ rätt; komparativ metod; USA; elektronisk kommunikation;

  Sammanfattning : The need to collect electronic communications for foreign intelligence purposes has increased in the past two decades, primarily due to the increase of international threats such as terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Meanwhile, digitalization and technical innovation have given rise to new possibilities for government surveillance and expanded the scope of the types of communications that may be collected. LÄS MER

 4. 4. Att hindra en Notpetya- och WannaCry-attack : Redogörelse med förebyggande metoder och tekniker

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Anton Nilsson; [2018]
  Nyckelord :wannacry; notpetya; malware; eternalblue; ransomware; crypto;

  Sammanfattning : WannaCry och NotPetya är två ransomware-program som använder sig av National Security Agency (NSA) läckta penetreringsverktyg EternalBlue för att få operativsystemsbehörighet över ett Windowssystem som tillåter kommunikation med dess Service Message Block (SMB) server. WannaCry och NotPetya utnyttjar detta genom att söka igenom systemets alla lagringsmedier efter användarfiler och krypterar sedan dessa med både symmetriska och asymmetriska krypteringsalgoritmer. LÄS MER

 5. 5. Personuppgifter i molnet – nya regler, nya krav En studie om offentliga verksamheters arbete med personuppgifter i molnet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Edlund; Robert Nahra; [2016-10-14]
  Nyckelord :Molntjänster; GDPR; PuL; förordning; EU; offentliga verksamheter;

  Sammanfattning : Recent events, such as the leaks of Snowden's documents about NSA’s spying and Europe’s dismissal of the Safe Harbor agreement has led to Europe rethinking their data protection directive. The main reason behind the change is that Europe believes that the previous directive from 1995 has expired in pace with recent technological developments. LÄS MER